Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-16
Användarhandbok
Menyn Uppspelning
När uppspelningsmenyn är vald trycker du på uppspelningsknappen för 
att välja ett uppspelningsalternativ för filer inspelade/fotograferande i olika 
lägen: Videouppspelning, Visa foton, Tidsintervall, uppspelning, Fotosekvens, 
uppspelning.
Det nummer som visas i det övre hörnet på varje uppspelningsikon är 
filnumret i den här mappen. Genom att välja ett uppspelningsläge och trycka 
på inspelningsknappen aktiverar du alla videofilmer och foton som kan visas. 
Du navigerar i filerna med upp- och nedknapparna. När du vill visa videofilmer 
eller foton trycker du på uppspelningsknappen.
Du kan även välja uppspelningsläget när du spelar in en video eller 
fotograferar genom att trycka på uppspelningsknappen direkt. 
Tryck på menyknappen för att komma tillbaka till den föregående nivån.