Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-17
Användarhandbok
Tryck på inspelningsknappen för att direkt gå tillbaka till videoinspelning eller 
fotografering.
Lägesinställningar
När du öppnar menyn Lägesinställningar med uppspelningsknappen kan du 
välja mellan fem olika kameralägen. 
Videoinställningar 
Du kan välja Upplösning och Bildfrekvens med upp-och nedknapparna. 
Använd uppspelningsknappen för att växla mellan olika alternativ.
Tryck på menyknappen för att komma tillbaka till den föregående nivån.
Tryck på inspelningsknappen för att direkt gå tillbaka till videoinspelning eller 
fotografering.