Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-20
Användarhandbok
Simultan video och foto
Du kan välja Intervall med upp- och nedknapparna. Använd 
uppspelningsknappen för att växla mellan olika alternativ.
Tryck på menyknappen för att komma tillbaka till den föregående nivån.
Tryck på inspelningsknappen för att direkt gå tillbaka till videoinspelning eller 
fotografering.
Videoupplösning/
Bildrutehastighet 
(fps)
FULL HD 1920 x 1080: (30 / 24 fps NTSC)  
(25 / 24 fps PAL) + 8MP
HD 1280 x 720: (60 fps NTSC) (50 fps PAL) + 2MP
Intervall
5s / 10s / 30s / 60s
Fotoupplösning
30 fps eller under 8MP
31 - 60 fps 2MP
61 fps eller högre: ingen fotografering
Inställningar
När Inställningar är markerat trycker du på uppspelningsknappen för att öppna 
den generella inställningsmenyn. I den här menyn gör du grundläggande 
kamerainställningar.
Du kan välja alla inställningar med upp- och nedknapparna. Använd 
uppspelningsknappen för att växla mellan olika alternativ.
Tryck på menyknappen för att komma tillbaka till den föregående nivån.