Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-22
Användarhandbok
FILTER 
AUTO, SVARTVITT, KLASSISKT, NEGATIV
MOTIV 
AUTO, HUD, NATT, BAKBELYSNING
VITBALANS
AUTO, DAGSLJUS, GLÖDLAMPA, LYSRÖR
SPOTMÄTARE 
PÅ/AV
VIDEOLOOP 
AV/ MAX/ 5MIN/ 20MIN/ 60MIN/ 120MIN
TV-UT 
NTSC/PAL
ENERGISPAR 
ALDRIG/ 1MIN/ 2MIN/ 5MIN
DATUM OCH TID 
ÅR/MÅNAD/DAG/TIM/MINUT
DATUM/
TIDSSTÄMPEL
PÅ/AV
SPRÅK 
Engelska, tjeckiska, danska, holländska, finska, 
franska, tyska, spanska, turkiska, grekiska, italienska, 
norska, polska, portugisiska, svenska
ÅTERSTÄLL 
STANDARDVÄRDE 
UPPDATERA/AVBRYT
FORMATERA 
MINNESKORT 
JA/NEJ
FIRMWARE-
VERSION 
Visar firmware-versionen
Spotmätare
Spotmätaren använder du för att peka med kameran mot ett ljusare parti 
när du fotograferar från en mörkare plats, till exempel när du fotograferar 
genom en fönsterruta. Tänk på att den här funktionen endast fungerar vid 
fotografering.
Videoloop
Videoloop är en funktion som används för att spela in en kontinuerlig sekvens som 
skriver över sig själv tills du stoppar den. Funktionen Videoloop innehåller följande:
AV
Standard
Max
Beroende på den maximala kamerakapaciteten spelar 
kameran in videoklipp i 15-minutersfiler, tar sedan bort 
den första 15-minutersfilen och fortsätter sedan spela in 
en ny video.