Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-23
Användarhandbok
5 min
Kameran spelar in 5 x 1- minutersfiler, tar bort den första 
minutfilen och fortsätter sedan spela in en ny video.
20 min
Kameran spelar in 4 x 5- minutersfiler, tar bort den första 
femminutersfilen och fortsätter sedan spela in en ny video.
60 min
Kameran spelar in 4 x 15- minutersfiler, tar bort den 
första 15-minutersfilen och fortsätter sedan spela in en 
ny video.
120 min
Kameran spelar in 8 x 15- minutersfiler, tar bort den 
första 15-minutersfilen och fortsätter sedan spela in en 
ny video.
Upp och ned
Om du monterar din X-Sports upp och ned kommer filerna att visas upprätta 
när du visar eller redigerar dem. Den här inställningen gör att du inte kan vrida 
på videon eller fotona. De videoupplösningar som stöds är:
FULL HD 1920 x 1080 (30 / 24 fps NTSC) (25 / 24 fps PAL) 
HD 1280 x 720: (60 fps NTSC / 50 fps PAL) 
1200P 1600 x 1200: (30 fps NTSC, 25 fps PAL)
960P 1280 x 960: (60 / 48 fps NTSC) (50 / 48 fps PAL)
VGA 640 x 480: (30 fps NTSC)
Om den interna bildstabiliseringsfunktionen 
i X-Sports
Den interna bildstabiliseringsfunktionen i X-Sports (Electonic Image 
Stabiliser, EIS) ger bättre videoprestanda när videokameran rör sig. Tänk på 
att vid mycket aktiva scener där kameran utsätts för extrema rörelser, 
kommer bildstabiliseringsfunktionen endast att ha en begränsad effekt 
på dina videofilmer. Om bildstabiliseringsfunktionen är aktiverad minskas 
visningsvinkel med cirka 10 %.
Så här använder du monteringstillbehören
Viktigt
Använd fästena endast på torra och rena ytor. Ytorna måste vara fria från smuts, 
olja och föroreningar för att de självhäftande fästena ska sitta säkert och för att undvika 
att de lossnar vid användning. Sätt fast fästet 24 timmar innan användning för att 
säkerställa optimal vidhäftning.