Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-25
Användarhandbok
Använd undervattenshuset fastskruvat på det platta fästet och sätt sedan 
fast det på fästet för surfbrädan. Du kan fästa undervattenshuset till kameran 
genom att sätta fast säkerhetsremmen i det platta fästet. 
=
Du kan skruva fast undervattenshuset på cykelfästet.