Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-26
Användarhandbok
För fler användningsområden för cykeln kan du montera isär sidofästet i två 
delar och använda varje del för att sätta fast cykelfästet i undervattenshuset.
Nedan visas olika användningsområden för undervattenshuset.
Undervattenshus och 
andra fästen