Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-27
Användarhandbok
Nedan visas olika användningsområden för hur du använder stativfästet 
fastskruvat på kameran utan undervattenshus.
Kamera och 
andra fästen