Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-28
Användarhandbok
Tillbehör
Följande tillbehör är tillgängliga genom Toshiba (tillgänglighet varier mellan 
olika regioner):
1.  Fästen för huvud och bröst
2.  Clip & Go-paket
3.  Undervattenshus
4.  Tillbehörspaket
5.  Batteri
Koppla samman fjärrkontrollen med 
videokameran
Synkronisera fjärrkontrollen med videokameran
I de generella inställningarna för videokameran ska du kontrollera att 
fjärrkontrollsalternativen är aktiverade (PÅ). Sätt på fjärrkontrollen genom 
att trycka på inspelningsknappen på fjärrkontrollen. Välj Synk av fjärrkontroll 
i videokamerans generella inställningar med upp- och nedknapparna och 
tryck sedan på uppspelningsknappen på kameran för att bekräfta och starta 
synkroniseringen. På LCD-skärmen visas meddelandet ”Klicka på Rec 
på fjärrkontrollen”. Klicka på inspelningsknappen på fjärrkontrollen för att 
synkronisera den med videokameran, vars skärm blir vit. När synkroniseringen 
är klar visas meddelandet ”Klart!” på LCD-skärmen. Du kan nu använda 
fjärrkontrollen för att kontrollera videokameran. 
WiFi
Stänga av och sätta på WiFi
Välj alternativet WiFi med upp- och nedknapparna i de generella 
inställningarna och tryck sedan på uppspelningsknappen för att aktivera 
det trådlösa WiFi-läget. Avsluta sedan läget genom att trycka på 
inspelningsknappen. Nu visas ”Bearbetar...” på skärmen. När WiFi-initieringen 
är gjord visas en WiFi-ikon i den övre vänstra statuskolumnen för att indikera 
att läget är aktiverat. 
Toshiba-appen ”Toshiba WiFi Connect”
Med appen* ”Toshiba WiFi Connect” kan du kontrollera kameran trådlöst från 
iOS- och Android-enheter, till exempel en smarttelefon eller surfplatta.
*(Tillgänglig utan kostnad för iOS och på Google Play. Det är kompatibelt med 
de senaste iOS-versionerna 5.x och med Android-versionerna 4.x och senare)