Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-31
Användarhandbok
Användning i olika miljöer
Arbetstemperatur: -10° till 40° C
Luftfuktighet: 20 % till 85 % (ingen kondensering är tillåten).
Uppgradering av inbyggd programvara (firmware)
Ladda ned den senaste firmware-versionen från Toshibas webbplats  
(
du kameran till USB-porten på datorn och kopiera firmware-filen (bin-fil) till 
rotkatalogen på kamerans microSD™-kort. Koppla sedan bort USB-kabeln och 
kameran kommer att stängas av. Starta om kameran. Kameran upptäcker nu 
firmware-filen och uppgraderingen startar automatiskt. Under uppgraderingen 
visas ”Firmware upgrade is processing…” (Firmware-uppgradering pågår...) 
och statuslampan blinkar med ett rött sken. När processen är klar stängs 
kameran av automatiskt. Kameran är du uppgraderad. 
©2013 TOSHIBA Europe GmbH. Med ensamrätt.
TOSHIBA förbehåller sig rätten att göra tekniska förändringar. TOSHIBA påtar 
sig inget ansvar för skador som inträffar direkt eller indirekt av fel, på grund av 
försummelse eller avvikelser mellan produkten och dokumentationen.