Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-3
Používateľská príručka
•  Zariadenie neponárajte do vody na viac ako 1,5 hodiny.
•  Kým je kamera vlhká alebo ponorená do vody, neotvárajte ani nezatvárajte 
dvierka puzdra.
•  Dvierka puzdra neotvárajte ani nezatvárajte mokrými rukami.
•  Dvierka puzdra neotvárajte na pláži ani na kúpalisku.
•  Kým je kamera ponorená do vody, nenarážajte do nej. Mohli by sa otvoriť 
dvierka puzdra.
•  Dajte pozor, aby puzdro nespadlo ani sa nepoškodilo. Mohlo by to 
mať vplyv na vodotesnosť puzdra. Vodotesnosť je zaručená iba pri 
nepoškodenom puzdre.
•  Vodotesné puzdro udržujte čisté a po používaní z neho mäkkou a suchou 
handričkou utrite vodu.
Upozornenia týkajúce sa používania diaľkového ovládania 
pod vodou
•  Vodotesnosť diaľkového ovládania (do 3 m) sa vzťahuje iba na sladkú 
a slanú vodu. Nevzťahuje sa na čistiace prostriedky, chemikálie, vodu z 
kúpeľov a pod. V prípade ostriekania okamžite utrite akúkoľvek vlhkosť.
•  Skontrolujte, či sú dvierka portu micro-USB na diaľkovom ovládaní 
zatvorené a či je zarážka dvierok správne zamknutá.
•  Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 3 m.
•  Diaľkové ovládanie nevystavujte vode s vysokým tlakom.
•  Zariadenie neponárajte do vody na viac ako 30 minút.
•  Kým je diaľkové ovládanie vlhké alebo ponorené do vody, neotvárajte ani 
nezatvárajte dvierka na diaľkovom ovládaní.
•  Dvierka na diaľkovom ovládaní neotvárajte ani nezatvárajte mokrými rukami.
•  Dvierka na diaľkovom ovládaní neotvárajte na pláži ani na kúpalisku.
•  Kým je diaľkové ovládanie ponorené do vody, nenarážajte doň. Mohli by sa 
otvoriť dvierka na diaľkovom ovládaní.
•  Dajte pozor, aby diaľkové ovládanie nespadlo ani sa nepoškodilo. Mohlo by 
to mať vplyv na vodotesnosť diaľkového ovládania. Vodotesnosť je 
zaručená iba pri nepoškodenom diaľkovom ovládaní.
•  Diaľkové ovládanie udržujte čisté a po používaní z neho mäkkou a suchou 
handričkou utrite vodu.
•  Ak diaľkové ovládanie navlhne, pred otvorením dvierok ho najprv osušte.
Informácie o akumulátorovej batérii 
•  Akumulátorová batéria je lítium-iónová batéria, ktorá môže pri nesprávnom 
používaní vybuchnúť.
•  Batériu nabíjajte iba pri okolitej teplote v rozmedzí 5 až 35 stupňov Celzia. 
V opačnom prípade by mohol z batérie unikať elektrolytický roztok, 
ktorý môže znížiť výkon batérie a skrátiť jej životnosť.
•  Batériu nabíjajte v súlade s pokynmi uvedenými v tejto Používateľskej príručke.