Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-8
Používateľská príručka
Začíname
Vkladanie a vyberanie batérie
Kamera sa dodáva s batériou, ktorú do kamery musíte pred používaním vložiť.
1.  Otvorte kryt portov.
2.  Vkladajte batériu do otvoru, kým riadne nezapadne.
3.  Batériu vyberiete tak, že zámok batérie zatlačíte smerom von a batériu 
opatrne vytiahnete.
4.  Zatvorte kryt portov.
Zámok batérie
Batéria 
(Ilustračný obrázok) Vkladanie a vyberanie batérie
Nabíjanie kamery a diaľkového ovládania
Ak chcete pred používaním nabiť kameru alebo diaľkového ovládanie, 
musíte použiť sieťový adaptér alebo kábel USB. Pri nabíjaní kamery alebo 
diaľkového ovládania prostredníctvom sieťového adaptéra (5 V/1 A) zasuňte 
sieťový adaptér do elektrickej nástennej zásuvky a zástrčku micro-USB 
zapojte do portu micro-USB na kamere alebo diaľkovom ovládaní. Blikajúci 
zelený indikátor signalizuje, že sa batéria nabíja. Po dokončení nabíjania 
bude indikátor nepretržite svietiť na zeleno. Úplné nabitie pomocou sieťového 
adaptéra trvá približne 2,5 hodiny. (Skutočný čas nabíjania sa líši v závislosti 
od stavu batérie a podmienok nabíjania.)
Pri nabíjaní kamery alebo diaľkového ovládania prostredníctvom dodaného 
kábla USB prepojte pomocou tohto kábla port micro-USB na kamere alebo 
diaľkovom ovládaní s portom USB na počítači. Blikajúci zelený indikátor 
signalizuje, že sa batéria nabíja. Po dokončení nabíjania bude indikátor 
nepretržite svietiť na zeleno. Nabíjanie batérie prostredníctvom kábla USB 
trvá približne 6 hodín v prípade kamery a 2,5 hodiny v prípade diaľkového 
ovládania. (Skutočný čas nabíjania sa líši v závislosti od stavu batérie a 
podmienok nabíjania vrátane dostupnosti napájania z portu USB na počítači.)
Nikdy nenabíjajte batériu iným spôsobom, ako je uvedený. Ak tak urobíte, môžete 
spôsobiť požiar alebo explóziu, ktorá by mohla mať za následok vážne zranenie.