Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-9
Používateľská príručka
Vkladanie a vyberanie karty microSD™
Kartu microSD™ si pravdepodobne budete musieť kúpiť samostatne. Kamera je 
vybavená otvorom na kartu microSD™, ktorý pomocou voliteľnej pamäťovej karty 
microSD™ až micro SDXC™ umožňuje rozšíriť pamäťovú kapacitu kamery.
1.  Otvorte kryt portov.
2.  Do otvoru vkladajte kartu microSD™ (voliteľnú), kým riadne nezapadne.
3.  Kartu microSD™ vyberiete tak, že ju zatlačíte dovnútra a po uvoľnení ju 
opatrne vyberiete.
4.  Zatvorte kryt portov.
(Ilustračný obrázok) Vloženie a vybratie karty microSD™
POZNÁMKA
Kartu SD pomaly zatláčajte, kým nezacvakne. Potom kartu pomaly uvoľnite. Keďže na 
kartu SD vloženú v otvore na kartu pôsobí minimálny tlak, pri jej vyberaní buďte opatrní.
Ak chcete kartu microSD™ vybrať, uvoľnite ju zatlačením dovnútra. Keď karta vyskočí, 
uchopte ju a vytiahnite priamo von. 
Na nahrávanie videí s vyšším rozlíšením a vysokým obnovovacím kmitočtom 
odporúčame používať minimálne kartu SD triedy 6.
Stručný sprievodca
V tejto časti sú uvedené rôzne súčasti kamery Camileo X-Sports.
Opis jednotlivých súčastí nájdete v tabuľke pod každým obrázkom.