Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-10
Používateľská príručka
Kamera Camileo X-Sports
1: Tlačidlo Nahrávať/Ukončiť
2: Port HDMI
®
 (Mini-C)
3: Otvor na kartu microSD™
4: Otvor na batériu
5: Port micro-USB
6: Stavový indikátor LED
7: Objektív
8: Tlačidlo Nahor/Doľava/Priblížiť
9: Tlačidlo Nadol/Doprava/Oddialiť
10: Displej LCD
11: Tlačidlo zapnutia/vypnutia
12: Tlačidlo Prehrať/Potvrdiť
13: Tlačidlo Ponuka/Späť
14: Otvor na statív
Tlačidlá
Popis
1
Nahrávať
•  Tlačidlo nahrávania na zhotovovanie videí 
alebo fotografií
•  Zatvorenie ponuky a prechod k zobrazeniu 
živého náhľadu videa alebo fotografie
8
Nahor
•  Priblíženie
•  Pohyb medzi možnosťami ponuky
9
Nadol
•  Oddialenie
•  Pohyb medzi možnosťami ponuky
11
Napájanie
•  Zapnutie kamery
•  Vypnutie kamery
12
Prehrávanie
•  Spustenie prehrávania
•  Výber a potvrdenie
13
Ponuka
•  Vstup do ponuky
•  Návrat späť