Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-23
Uživatelská příručka
VYP
Výchozí
Max
V závislosti na maximální kapacitě nahraje kamera 
určitý počet videonahrávek do 15minutových souborů, 
poté odstraní první 15minutový soubor a bude 
pokračovat v nahrávání nového videa.
5 min.
Kamera nahraje 5 x 1minutový soubor, poté odstraní 
první 1minutový soubor a bude pokračovat v nahrávání 
nového videa.
20 min.
Kamera nahraje 4 x 5minutových souborů, poté odstraní 
první 5minutový soubor a bude pokračovat v nahrávání 
nového videa.
60 min.
Kamera nahraje 4 x 15minutových souborů, poté 
odstraní první 15minutový soubor a bude pokračovat v 
nahrávání nového videa.
120 min.
Kamera nahraje 8 x 15minutových souborů, poté 
odstraní první 15minutový soubor a bude pokračovat v 
nahrávání nového videa.
Hlavou dolů
Když připevníte kameru X-Sports hlavou dolů, soubory budou při prohlížení 
a úpravách zobrazeny správně. Toto nastavení neumožňuje překlápět videa 
nebo fotografie. Podporovaná rozlišení videa jsou následující:
FULL HD 1920 x 1080 (30 / 24 fps NTSC) (25 / 24 fps PAL) 
HD 1280 x 720: (60 fps NTSC / 50 fps PAL) 
1200P 1600 x 1200: (30 fps NTSC, 25 fps PAL)
960P 1280 x 960: (60 / 48 fps NTSC) (50 / 48 fps PAL)
VGA 640 x 480: (30 fps NTSC)
Poznámky k funkci elektronické stabilizace 
obrazu (EIS - Electronic Image Stabiliser) 
vestavěné v kameře X-Sports
Elektronický stabilizátor obrazu (EIS) vestavěný v kamkordéru X-Sports 
napomáhá zlepšení videonahrávek v situacích, kdy se kamkordér pohybuje. 
Mějte na paměti, že při akcích, při kterých se kamkordér pohybuje extrémním 
způsobem, poskytuje funkce EIS pouze omezenou stabilizaci obrazu 
videonahrávek. Když je stabilizace EIS zapnutá, úhel sledování je menší 
přibližně o 10%.