Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-14
Používateľská príručka
REŽIM VIDEO
V režime Video bude stavový indikátor LED pomaly blikať na červeno. 
Keď používateľ stlačí tlačidlo Nahrávať na kamere alebo diaľkovom ovládaní, 
kamera spustí nahrávanie a indikátor LED začne súvisle blikať na červeno. 
Keď stlačíte tlačidlo Nahrávať na kamere, nahrávanie sa zastaví a stavový 
indikátor LED bude znova pomaly blikať na červeno. Keď stlačíte tlačidlo 
Zastaviť na diaľkovom ovládaní, kamera zastaví nahrávanie a stavový 
indikátor LED bude znova pomaly blikať na červeno.
Okrem pôvodne nahratého videosúboru (VID00001.mp4) sa počas nahrávania 
videa vytvorí aj videosúbor menšej veľkosti (VID00001_thm.mp4). Tento súbor 
sa použije na rýchlejší prenos videa pomocou aplikácie WiFi z kamery do 
tabletu alebo smartfónu a ďalšie odovzdanie videí a fotografií na sociálne siete 
pomocou aplikácie WiFi.*
*Ďalšie informácie o aplikácii WiFi nájdete v časti Aplikácia „Toshiba WiFi 
Connect“ od spoločnosti Toshiba. 
REŽIM PHOTO (FOTOGRAFIE)
V režime Photo (Fotografie) bude stavový indikátor LED pomaly blikať na 
modro. Keď používateľ stlačí tlačidlo Nahrávať na kamere alebo diaľkovom 
ovládaní, kamera zhotoví jednu snímku a indikátor LED raz blikne.