Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-18
Používateľská príručka
Video Settings (Nastavenia videa) 
Pomocou tlačidiel Nahor a Nadol môžete vybrať možnosti Resolution 
(Rozlíšenie) a Frame Rate (Obnovovací kmitočet). Stláčaním tlačidla 
Prehrávanie môžete prepínať medzi jednotlivými možnosťami.
Stlačením tlačidla Ponuka sa vrátite na predchádzajúcu navigačnú úroveň.
Stlačením tlačidla Nahrávať sa vrátite priamo do zobrazenia živého náhľadu 
videa alebo fotografie.
Rozlíšenie videa/
obnovovací 
kmitočet
FULL HD 1920 x 1080: (60/48/30/24 sním./s NTSC)  
(50/48/25/24 sním./s PAL)
HD 1280 x 720: (120/60 sním./s NTSC) (100/50 sním./s 
PAL)
1200P 1600 x 1200: (60/30 sním./s NTSC) (50/25 
sním./s PAL)
960P 1280 x 960 (60/48 sním./s NTSC) (50/48 sním./s 
PAL)
WVGA 848 x 480: (240 sním./s NTSC) (200 sním./s 
PAL)
VGA 640 x 480 (30 sním./s NTSC)
Photo Settings (Nastavenia fotografií)
Pomocou tlačidiel Nahor a Nadol môžete vybrať možnosti Resolution 
(Rozlíšenie), ISO a Continuous Photo (Nepretržité fotografovanie). Stláčaním 
tlačidla Prehrávanie môžete prepínať medzi jednotlivými možnosťami.
Stlačením tlačidla Ponuka sa vrátite na predchádzajúcu navigačnú úroveň.
Stlačením tlačidla Nahrávať sa vrátite priamo do zobrazenia živého náhľadu 
videa alebo fotografie.