Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-19
Používateľská príručka
Rozlíšenie snímok 12MP: 12 megapixlov (4000 x 3000)
8MP: 8 megapixlov (3264 x 2448) 
5MP: 5 megapixlov (2592 x 1944)
ISO 
Automatická/100/200/400/800/1600/3200/6400
Nepretržité 
fotografovanie
VYP./3/5/10 za 1 s
Nastavenie ISO poskytuje rôzne možnosti výberu najlepšej svetelnej citlivosti 
pre fotografovaný motív.
Nastavenie Continuous Photo (Nepretržité fotografovanie) umožňuje zhotoviť 
v priebehu sekundy sériu fotografií, kým podržíte tlačidlo Nahrávať na kamere. 
Stlačením tlačidla Nahrávať na diaľkovom ovládaní môžete sekundovú sériu 
fotografií zhotoviť len jednorazovo – nie nepretržite.
Timelapse Settings (Nastavenia časozberného snímania)
Pomocou tlačidiel Nahor a Nadol môžete vybrať možnosti Resolution 
(Rozlíšenie) a Sequence interval (Interval sekvencie). Stláčaním tlačidla 
Prehrávanie môžete prepínať medzi jednotlivými možnosťami.
Stlačením tlačidla Ponuka sa vrátite na predchádzajúcu navigačnú úroveň.
Stlačením tlačidla Nahrávať sa vrátite priamo do zobrazenia živého náhľadu 
videa alebo fotografie.