Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-20
Používateľská príručka
Rozlíšenie snímok 12MP: 12 megapixlov (4000 x 3000)
8MP: 8 megapixlov (3264 x 2448) 
5MP: 5 megapixlov (2592 x 1944)
Interval sekvencie 0,5 s*/1 s/2 s/5 s/10 s/30 s/60 s
*Pri používaní nastavenia 0,5 sekundy sa vyžaduje karta SD s triedou rýchlosti 10.
Photoburst Settings (Nastavenia sériového fotografovania)
Pomocou tlačidiel Nahor a Nadol môžete vybrať možnosti Resolution 
(Rozlíšenie) a Capture Rate & Duration (Rýchlosť a trvanie záznamu). 
Stláčaním tlačidla Prehrávanie môžete prepínať medzi jednotlivými 
možnosťami.
Stlačením tlačidla Ponuka sa vrátite na predchádzajúcu navigačnú úroveň.
Stlačením tlačidla Nahrávať sa vrátite priamo do zobrazenia živého náhľadu 
videa alebo fotografie.
Rozlíšenie snímok 12MP: 12 megapixlov (4000 x 3000)
8MP: 8 megapixlov (3264 x 2448) 
5MP: 5 megapixlov (2592 x 1944)
Rýchlosť a 
trvanie záznamu
3 sn./1 s, 5 sn./1 s, 10 sn./1 s, 10 sn./2 s, 30 sn./1 s, 
30 sn./2 s, 30 sn./3 s *
*Možnosti 30 sn./1 s, 30 sn./2 s a 30 sn./3 s sa podporujú iba pri rozlíšení 
obrazu do 5 MP. 
Simultaneous Video and Photo Settings (Nastavenia súčasného 
snímania videa a fotografií)
Pomocou tlačidiel Nahor a Nadol môžete vybrať možnosť Interval. Stláčaním 
tlačidla Prehrávanie môžete prepínať medzi jednotlivými možnosťami.
Stlačením tlačidla Ponuka sa vrátite na predchádzajúcu navigačnú úroveň.
Stlačením tlačidla Nahrávať sa vrátite priamo do zobrazenia živého náhľadu 
videa alebo fotografie.