Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-21
Používateľská príručka
Rozlíšenie videa/
obnovovací 
kmitočet
FULL HD 1920 x 1080: (30/24 sním./s NTSC)  
(25/24 sním./s PAL) + 8MP
HD 1280 x 720: (60 sním./s NTSC) (50 sním./s PAL) 
+ 2MP
Interval
5 s/10 s/30 s/60 s
Rozlíšenie 
fotografií
30 sním./s alebo menej – 8MP
31 až 60 sním./s – 2MP
61 sním./s alebo viac: fotografie sa nepodporujú
Nastavenia
Po označení možnosti Settings (Nastavenia) stlačte tlačidlo Prehrávanie 
a prejdete do ponuky všeobecných nastavení. V tejto ponuke môžete 
konfigurovať základné nastavenia kamery.
Všetky nastavenia môžete vybrať pomocou tlačidiel Nahor a Nadol. Stláčaním 
tlačidla Prehrávanie môžete prepínať medzi jednotlivými možnosťami.
Stlačením tlačidla Ponuka sa vrátite na predchádzajúcu navigačnú úroveň.
Stlačením tlačidla Nahrávať sa vrátite priamo do zobrazenia živého náhľadu 
videa alebo fotografie.