Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-23
Používateľská príručka
FILTER 
AUTOMATICKÝ, ČIERNOBIELY, KLASICKÝ, 
NEGATÍV
ZÁBER 
AUTOMATICKÝ, POKOŽKA, NOC, 
PROTISVETLO
VYVÁŽENIE BIELEJ
AUTOMATICKÉ, DENNÉ SVETLO, ŽIAROVKA, 
ŽIARIVKA
BODOVÉ MERANIE 
ZAP./VYP.
VIDEO V SLUČKE 
VYP./MAX./5 MIN/20 MIN/60 MIN/120 MIN
VÝSTUP TV 
NTSC/PAL
ÚSPORA ENERGIE 
NIKDY/1 MIN/2 MIN/5 MIN
DÁTUM A ČAS 
ROK/MESIAC/DEŇ/HODINA/MINÚTA
DÁTUM/ČASOVÁ 
PEČIATKA FOTOGRAFIE
ZAP./VYP.
JAZYK 
Angličtina, čeština, dánčina, holandčina, 
fínčina, francúzština, nemčina, španielčina, 
turečtina, gréčtina, taliančina, nórčina, poľština, 
portugalčina, švédčina
OBNOVENIE 
PREDVOLENÉHO 
OBNOVIŤ/ZRUŠIŤ
FORMÁTOVAŤ 
PAMÄŤOVÚ KARTU 
ÁNO/NIE
VERZIA FIRMVÉRU 
Zobrazí verziu firmvéru
Spot Meter (Bodové meranie)
Funkcia Spot Meter (Bodové meranie) umožňuje namieriť kameru na jasnejšie 
prostredie pri fotografovaní z tmavého miesta, napríklad z okna domu. 
Táto funkcia sa podporuje iba pri snímaní fotografií.
Looping Video (Video v slučke)
Funkcia Looping Video (Video v slučke) umožňuje nahrávať cyklické video, 
ktoré sa samo prepisuje, kým ho nezastavíte. Funkcia Looping Video (Video v 
slučke) zahŕňa tieto nastavenia:
VYPNUTÉ
Predvolené