Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-24
Používateľská príručka
Max.
V závislosti od maximálnej kapacity nahrá kamera 
určitý počet videí uložených do 15-minútových súborov 
a potom odstráni prvý 15-minútový súbor, aby mohla 
pokračovať v nahrávaní nového videa.
5 Min
Kamera nahrá päť minútových súborov a potom odstráni 
prvý minútový súbor, aby mohla pokračovať v nahrávaní 
nového videa.
20 Min
Kamera nahrá štyri 5-minútové súbory a potom odstráni 
prvý 5-minútový súbor, aby mohla pokračovať v 
nahrávaní nového videa.
60 Min
Kamera nahrá štyri 15-minútové súbory a potom 
odstráni prvý 15-minútový súbor, aby mohla pokračovať 
v nahrávaní nového videa.
120 Min
Kamera nahrá osem 15-minútových súborov a potom 
odstráni prvý 15-minútový súbor, aby mohla pokračovať 
v nahrávaní nového videa.
Upside Down (Hlavou dole)
Ak kameru X-Sports pripevníte hlavou dole, pri prezeraní alebo úpravách budú 
súbory správne otočené. Vďaka tomuto nastaveniu nebudete musieť videá ani 
fotografie otáčať. Podporujú sa tieto rozlíšenia videa:
FULL HD 1920 x 1080 (30/24 sním./s NTSC) (25/24 sním./s PAL) 
HD 1280 x 720 (60 sním./s NTSC) (50 sním./s PAL) 
1200P 1600 x 1200 (30 sním./s NTSC) (25 sním./s PAL)
960P 1280 x 960 (60/48 sním./s NTSC) (50/48 sním./s PAL)
VGA 640 x 480 (30 sním./s NTSC)
Informácie o systéme Electronic Image 
Stabiliser (EIS) vstavanom v kamere X-Sports
Systém Electronic Image Stabiliser (EIS) vstavaný v kamere X-Sports pomáha 
zlepšovať zhotovovanie videí v prostrediach, v ktorých sa kamera pohybuje. 
Pri akčnom používaní, kedy je kamera vystavená extrémnemu pohybu, 
poskytuje systém EIS iba obmedzenú stabilizáciu obrazu videa. Ak je systém 
EIS aktivovaný, zorný uhol sa zmenší približne o 10 %.