Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-25
Používateľská príručka
Ako používať dodané montážne príslušenstvo
Dôležité 
upozornenie
Podložky pripevňujte len na čistý a hladký povrch. Povrch nesmie obsahovať nečistoty, 
olej ani škvrny, aby sa lepiace podložky bezpečne pripevnili a neodpojili počas 
používania. Podložky pripevňujte pri izbovej teplote 24 hodín pred použitím, aby sa 
zaručila optimálna priľnavosť.
Plochú spojku môžete spojiť s plochou alebo oblou lepiacou podložkou a 
potom na plochú spojku priskrutkovať vodotesné puzdro.
=