Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-29
Používateľská príručka
Voliteľné balíky príslušenstva
Nasledujúce balíky príslušenstva si možno od spoločnosti Toshiba kúpiť 
samostatne (platí len pre niektoré oblasti):
1.  Batoh na hlavu a hrudník
2.  Praktický zapínací batoh
3.  Vodotesné puzdro
4.  Batoh na príslušenstvo
5.  Akumulátorová batéria
Pripojenie diaľkového ovládania ku kamere
Spustenie párovania diaľkového ovládania s kamerou
Vo všeobecných nastaveniach kamery skontrolujte, či je aktivovaná možnosť 
Remote Control (Diaľkové ovládanie). Stlačením tlačidla Nahrávať na 
diaľkovom ovládaní zapnite diaľkové ovládanie. Vo všeobecných nastaveniach 
kamery vyberte pomocou tlačidiel Nahor a Nadol možnosť Remote Pairing 
(Párovanie na diaľku) a stlačením tlačidla Prehrávanie na kamera potvrďte 
a spustite párovanie. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie „Please click REC 
on your remote“ (Stlačte tlačidlo Nahrávať na diaľkovom ovládaní). Stlačením 
tlačidla Nahrávať na diaľkovom ovládaní sa diaľkové ovládanie spáruje s 
kamerou. Indikátor LED bude svietiť na bielo. Po dokončení párovania sa 
na displeji LCD zobrazí hlásenie „Successful!“ (Úspešné!). Odteraz môžete 
kameru diaľkovo ovládať. 
WI-FI
Zapnutie a vypnutie pripojenia Wi-Fi
Vo všeobecných nastaveniach vyberte pomocou tlačidiel Nahor a Nadol 
možnosť Wi-Fi a stlačením tlačidla Prehrávanie povoľte pripojenie Wi-Fi. 
Stlačením tlačidla Nahrávať prejdite na obrazovku živého náhľadu. Na displeji 
LCD sa zobrazí hlásenie „Processing…“ (Spracúva sa...). Po inicializovaní 
pripojenia Wi-Fi sa v stĺpci stavu vľavo hore zobrazí ikona pripojenia Wi-Fi, 
ktorá signalizuje, že pripojenie Wi-Fi je aktivované. 
Aplikácia „Toshiba WiFi Connect“ od spoločnosti Toshiba
Pomocou aplikácie* „Toshiba WiFi Connect“ môžete kameru bezdrôtovo ovládať 
zo zariadení so systémami iOS a Android, napríklad zo smartfónov a tabletov.
*(bezplatne dostupná v obchodoch iOS a Google Play, kompatibilná s najnovším 
systémom iOS verzie 5.x a systémom Android verzie 4.x alebo novšej)