Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-30
Používateľská príručka
Prezeranie fotografií a videí na televízore
Pripojenie k (širokouhlému) televízoru s vysokým rozlíšením a 
pomerom strán 16:9
Zobrazovanie snímok alebo videí z kamery na televízore:
1.  Pripojte kábel mini-HDMI
®
 (predáva sa samostatne) k výstupnému portu 
mini-HDMI
®
 na kamere.
2.  Druhý koniec kábla zapojte do televízora HDTV.
3.  Vstupný obrazový zdroj televízora HDTV nastavte na hodnotu HDMI
®
.
4.  Postup prezerania uložených fotografií a videí na televízore je rovnaký ako 
pri ich prezeraní na displeji LCD.
(Ilustračný obrázok) Pripojenie televízora s vysokým rozlíšením
POZNÁMKA
Kým je kamera pripojená k televízoru alebo displeju LCD prostredníctvom rozhrania 
HDMI, pripojenie WiFi sa automaticky vypne, aby sa uložené fotografie a videá 
zobrazovali s vysokým rozlíšením. Po odpojení od rozhrania HDMI sa konfigurácia 
pripojenia WiFi automaticky obnoví.
Technické parametre
Výrobné číslo
CAMILEO X-SPORTS: séria PA5150
Diaľkový ovládač: RC-A10
Obrazový snímač  Snímač CMOS 12 MP (megapixlov)
Režimy prevádzky  Nahrávanie videí, zhotovovanie fotografií
Objektív
Pevné zaostrenie (F 2.97)