Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-2
Uporabniški priročnik
Uporabniški priročnik
Kazalo vsebine
Uvod
Dobrodošli in hvala, ker ste izbrali izdelek TOSHIBA. 
Vašemu izdelku družbe TOSHIBA sta zaradi lažje uporabe priložena dva 
priročnika:
a) priročnik za hitri začetek in
b) ta obsežni uporabniški priročnik v obliki PDF.
Priporočamo vam, da natančno preberete ta priročnik in ga shranite z 
dokumentacijo izdelka za prihodnjo uporabo.
Varnostna navodila
1.  Videokamere in daljinskega upravljalnika ne spustite, ne poškodujte ju in ju 
ne razstavljajte, sicer ne boste mogli uveljavljati garancije.
2.  Videokamere in daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte visokim 
temperaturam in ju ne puščajte na neposredni sončni svetlobi. S tem lahko 
poškodujete videokamero in daljinski upravljalnik.
3.  Kamera se lahko z dolgotrajno uporabo segreje. Po potrebi bo zaščita pred 
pregrevanjem samodejno izključila enoto iz varnostnih razlogov. Če se to 
zgodi, pustite kamero, da se ohladi, preden jo ponovno uporabite.
4.  Videokamero in daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Pazite, da na 
ohišje videokamere in daljinskega upravljalnika ne pritiskate premočno.
5.  Videokamere in daljinskega upravljalnika zaradi lastne varnosti ne 
uporabljajte v nevihti ali ko se bliska.
6.  Uporabljajte le dodatno opremo proizvajalca.
7.  Ne uporabljajte drugih napajalnikov, ampak samo napajalnik, ki je priložen 
napravi*, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete napravo. 
*  (Sunny Electronics Corp.; model: SYS1460-0505; VHOD: 100–240 V~, 50–60 Hz, 
maks. 1,0 A, razred II; IZHOD: 5,0 Vd.c., 1 A, LPS) 
8.  Videokamero in daljinski upravljalnik hranite zunaj dosega otrok.
Opozorila o uporabi videokamere pod vodo – v 
vodoodpornem ohišju
•  Upoštevajte, da sama videokamera ni vodoodporna. Videokamera je 
vodoodporna samo, če jo uporabljate v vodoodpornem ohišju. 
•  Vodoodporne lastnosti ohišja veljajo samo za sladko in morsko vodo, 
ne veljajo pa za čistilna sredstva, kemikalije ali vodo v toplicah itd. 
Če poškropite videokamero, jo nemudoma obrišite.
•  Prepričajte se, da so vratca vodoodpornega ohišja zaprta in da je zapah 
vratc ustrezno zapahnjen.
•  Videokamere ne potopite v vodo globlje od 60 m.
•  Videokamere ne izpostavljajte vodi pod visokim pritiskom.