Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-4
Uporabniški priročnik
PREVIDNO
Če vstavite napačno baterijo, lahko pride do eksplozije.
RABLJENE BATERIJE ZAVRZITE V SKLADU Z NAVODILI.
Podpora družbe TOSHIBA
Potrebujete pomoč?
Najnovejše posodobitve gonilnikov, uporabniške priročnike in odgovore na pogosta 
vprašanja najdete na strani za podporo za dodatke in storitve družbe TOSHIBA:
  
na katerem najdete telefonske številke družbe TOSHIBA za pomoč.
Podatki, določeni s predpisi
Oznaka CE
Ta izdelek ima oznako CE v skladu z zahtevami veljavnih 
direktiv EU. Za oznako CE je odgovorno podjetje TOSHIBA 
Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Nemčija. 
Kopijo uradne Izjave o skladnosti najdete na spletnem mestu: 
Delovno okolje
Elektromagnetna združljivost te naprave je bila preverjena skladno z napravo, 
značilno za to vrsto izdelkov, za tako imenovana bivalna in komercialna okolja 
ter okolja lahke industrije. Toshiba naprave ni preverila v nobenem drugem 
okolju, zato je uporaba te naprave v teh delovnih okoljih lahko omejena ali se 
odsvetuje. Med morebitne posledice uporabe te naprave v delovnih okoljih, 
v katerih uporaba te naprave ni bila preverjena, spadajo: motnje drugih 
izdelkov ali tega izdelka v okoljih, blizu območja uporabe, in posledično 
začasno nedelovanje ali izguba/poškodba podatkov. Primeri delovnih okolij, 
v katerih uporaba naprave ni bila preverjena, in sorodni nasveti:
 
Industrijsko okolje (v katerih se npr. večinoma uporablja 3-fazno 380-voltno 
omrežje): nevarnost motenj izdelka zaradi morebitnih močnih 
elektromagnetnih polj, še posebej v bližini velikih strojev ali enot za 
električno napajanje.
 
Medicinsko okolje: Toshiba ni preverila skladnosti z direktivo o 
medicinskih izdelkih, zato tega izdelka brez dodatnega preverjanja ne 
uporabljajte v medicinske namene. Uporaba v običajnih pisarniških okoljih 
– na primer v bolnišnicah – ne bi smela predstavljati težav, če je ne 
omejujejo predpisi ustanove.
 
Avtomobilsko okolje: preberite navodila zadevnega avtomobila, v katerih so