Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-5
Uporabniški priročnik
lahko nasveti glede uporabe tega izdelka (zvrsti izdelkov).
 
Letalsko okolje: upoštevajte navodila letalskega osebja glede 
omejitev uporabe. 
Druga okolja, ki niso povezana z direktivo EMC
 
Zunanja uporaba: ta izdelek je namenjen uporabi v domačem ali 
pisarniškem okolju, zato nima nobene posebne zaščite pred vlago ali 
močnimi udarci. 
 
Eksplozivna okolja: tega izdelka ne smete uporabljati v takih posebnih 
delovnih okoljih (Ex).
Brezžične naprave in vaše zdravje
Tudi brezžični izdelki tako kot druge radijske naprave oddajajo 
elektromagnetno energijo. Stopnja energije, ki jo oddajajo brezžični izdelki, 
pa je veliko nižja od elektromagnetne energije, ki jo oddajajo brezžične 
naprave, kot so mobilni telefoni. Brezžični izdelki delujejo v okviru smernic, 
opredeljenih v varnostnih standardih in priporočilih glede radiofrekvenčne 
energije, zato je po mnenju družbe TOSHIBA brezžična oprema varna za 
uporabo s strani kupcev. Ti standardi in priporočila temeljijo na mnenjih 
znanstvenikov in so rezultat tehtnega premisleka znanstvenih odborov in 
komisij, ki neprestano pregledujejo in preučujejo obsežno raziskovalno 
literaturo. V nekaterih primerih ali okoljih lahko lastnik zgradbe ali odgovorni 
predstavniki organizacije omejijo uporabo brezžičnih izdelkov. Med te primere 
spadajo na primer:
 
uporaba brezžičnih izdelkov v letalih ali
 
v drugih okoljih, v katerih so možne škodljive motnje drugih naprav 
ali storitev. Če niste prepričani, ali je uporaba brezžičnih naprav v 
določeni organizaciji oz. določenem okolju (npr. na letališčih) dovoljena, 
priporočamo, da se o tem pozanimate in pridobite dovoljenje.
REACH
Spodnje informacije veljajo samo za države članice EU:
REACH – Izjava o skladnosti
Nova uredba o kemikalijah Evropske unije (EU), REACH (registracija, 
evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), je začela veljati 1. junija 2007. 
Izdelki družbe Toshiba so skladni z vsemi zahtevami uredbe REACH, družba 
pa svojim strankam zagotavlja informacije o kemičnih snoveh v njenih izdelkih 
v skladu z uredbo REACH.
Na spletnem mestu 
 najdete 
informacije o vsebnosti snovi v naših izdelkih, ki so na varnostnem listu v 
skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (»REACH«) v koncentraciji 
nad 0,1 % mase na maso.