Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-6
Uporabniški priročnik
Spodnje informacije veljajo samo za države članice EU:
Odlaganje izdelkov
Znak prekrižanega smetnjaka na kolesih pomeni, da je treba 
izdelke zbrati in odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov. 
Vgrajene baterije in akumulatorje lahko odvržete skupaj z izdelkom. 
Ločili jih bodo v centrih za recikliranje. Črna črta pomeni, da je bil 
izdelek predstavljen na trgu po 13. avgustu 2005.
S sodelovanjem pri ločenem zbiranju izdelkov in baterij boste 
pomagali zagotoviti pravilno odlaganje izdelkov in baterij ter s tem 
pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in 
zdravje ljudi. 
Dodatne podrobne informacije o programih zbiranja in recikliranja, 
ki so na voljo v vaši državi, obiščite našo spletno mesto  
(
), ali pokličite lokalni 
mestni urad ali trgovino, v kateri ste kupili izdelek.
Odstranjevanje baterij in/ali akumulatorjev
Znak prekrižanega smetnjaka na kolesih pomeni, da je treba baterije 
in/ali akumulatorje zbrati in odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov.
Če baterija ali akumulator vsebuje vrednosti svinca (Pb), živega 
srebra (Hg) in/ali kadmija (Cd), višje od vrednosti, ki so navedene 
v direktivi o baterijah (2006/66/ES), so pod znakom prekrižanega 
smetnjaka na kolesih prikazani kemijski simboli za svinec (Pb), 
živo srebro (Hg) in/ali kadmij (Cd). 
S sodelovanjem pri ločenem zbiranju baterij boste pomagali 
zagotoviti pravilno odlaganje odpadlih izdelkov in baterij ter s tem 
pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in 
zdravje ljudi. 
Dodatne podrobne informacije o programih zbiranja in recikliranja, 
ki so na voljo v vaši državi, obiščite našo spletno mesto  
(
), ali pokličite lokalni 
mestni urad ali trgovino, v kateri ste kupili izdelek.