Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-8
Uporabniški priročnik
Uvod
Vstavljanje in odstranjevanje baterije
Videokameri je priložena baterija, ki jo morate pred uporabo videokamere 
vstaviti v videokamero.
1.  Odprite pokrovček vrat.
2.  Vstavite baterijo v režo tako, da se zaskoči na mestu.
3.  Če želite odstraniti baterijo, potisnite zatič baterije navzven in nato nežno 
izvlecite baterijo.
4.  Zaprite pokrovček vrat.
Zatič baterije
Baterija 
(Vzorčna slika) Vstavljanje in odstranjevanje baterije
Polnjenje videokamere in daljinskega upravljalnika
Pred uporabo videokamere ali daljinskega upravljalnika morate videokamero 
ali daljinski upravljalnik napolniti z napajalnikom ali kablom USB. Če želite 
napolniti videokamero ali daljinski upravljalnik z napajalnikom (5 V/1 A), 
priključite napajalnik na zidno vtičnico in nato priključite njegov vtič micro-
USB na vrata micro-USB na videokameri/daljinskem upravljalniku. Utripajoča 
zelena lučka označuje, da se baterija polni (po dokončanem polnjenju ta lučka 
neprekinjeno sveti zeleno). Baterija bo z napajalnikom povsem napolnjena v 
približno 2,5 urah. (Dejanski čas polnjenja se lahko razlikuje in je odvisen od 
stanja baterije in pogojev polnjenja.)
Če želite napolniti videokamero ali daljinski upravljalnik s priloženim kablom 
USB, en konec priloženega kabla USB priključite na vrata micro-USB na 
videokameri ali daljinskem upravljalniku, drug konec pa na vrata USB na 
računalniku. Utripajoča zelena lučka označuje, da se baterija polni (po 
dokončanem polnjenju ta lučka neprekinjeno sveti zeleno). Polnjenje baterije 
videokamere s kablom USB traja približno 6 ur in približno 2,5 uri za daljinski 
upravljalnik. (Dejanski čas polnjenja se lahko razlikuje in je odvisen od stanja 
baterije in pogojev polnjenja, vključno z zmogljivostjo napajanja prek vrat USB 
na računalniku.)
Baterije nikoli ne polnite drugače kot priporočeno. V nasprotnem primeru lahko 
pride do požara ali eksplozije, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe.