Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-11
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik
1. Gumb za snemanje/seznanjanje
2. Gumb za ustavitev/izbiro načina
3. Vrata USB
4. Zatič vrat
Gumbi
Opis
1
Snemanje
•  Za vklop in izklop daljinskega upravljalnika 
pritisnite in pridržite gumba za snemanje.
•  Lučka LED prikazuje trenutni izbrani 
način kamere.
•  Če želite seznaniti daljinski upravljalnik s 
kamero, pritisnite gumb za snemanje.
2
Ustavitev
•  Med snemanjem pritisnite gumb za 
ustavitev za ustavitev snemanja.
•  Med ustavljenim snemanjem pritisnite 
gumb za ustavitev za preklop med načini.
3
Vrata USB
•  Med uporabo daljinskega upravljalnika 
zaprite vrata USB
4
Zatič vrat
•  Zatič vrat potisnite proti sredini, da odprete 
vrata USB.
*Dodatna navodila za seznanjanje daljinskega upravljalnik z videokamero 
najdete v poglavju »Daljinski upravljalnik«.
Indikatorji stanja LED na daljinskem upravljalniku
Indikatorji stanja LED na 
daljinskem upravljalniku
Dejanje
Utripa zeleno in rdeče (izmenično)
Baterija je napolnjena manj kot 15 %
Počasi utripa rdeče
Način za snemanje videoposnetka