Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-12
Uporabniški priročnik
Indikatorji stanja LED na 
daljinskem upravljalniku
Dejanje
Počasi utripa modro
Način za fotografiranje
Utripa rdeče in modro (izmenično)
Način za snemanje videoposnetka in 
fotografiranje
Neprekinjeno utripa rdeče
Način za snemanje videoposnetka/
način za snemanje videoposnetka in 
fotografiranje
Neprekinjeno utripa modro
Fotografiranje v načinu časovnega 
preskoka
Enkrat utripne modro (1 sekunda)
Zajem ene fotografije/neprekinjeno 
fotografiranje/zajem zaporednih 
fotografij
Enkrat utripne belo
Kamera je prejela signal delovanja iz 
daljinskega upravljalnika
Utripa zeleno
Daljinski upravljalnik se polni
Neprekinjeno sveti zeleno
Daljinski upravljalnik je napolnjen
Vodoodporno ohišje
OPOMBA
Upoštevajte, da sama videokamera ni vodoodporna. Videokamera je vodoodporna 
samo, če jo uporabljate v vodoodpornem ohišju.
Namestitev videokamere v vodoodporno ohišje:
1.  Potisnite gumb za odpiranje in dvignite zapah. Odprite vratca 
vodoodpornega ohišja.
2.  Vstavite videokamero v vodoodporno ohišje.
3.  Zaprite vratca vodoodpornega ohišja in premaknite zapah na ustrezno 
mesto, da zaprete vratca.
4.  Zapah potisnite navzdol, da zaklenete vratca.