Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-13
Uporabniški priročnik
Odstranitev videokamere iz vodoodpornega ohišja:
1.  Potisnite gumb za odpiranje in dvignite zapah.
2.  Odprite vratca.
3.  Odstranite videokamero iz vodoodpornega ohišja.
Vklop, snemanje videoposnetka in izklop
1.  Pritisnite gumb za vklop in ga držite 2 sekundi, da vklopite kamero.
2.  Zaslon se vklopi, na njem pa je približno 2 sekundi prikazan pozdravni 
zaslon družbe Toshiba. Zaslon se nato preklopi v pogled v živo.
3.  Kamera preide v privzeti način: pogled v živo za snemanje videoposnetka 
pri ločljivosti 1080p/60 sličic/s. Način prepoznate po ikoni v zgornjem levem 
kotu zaslona in indikatorju stanja LED.
4.  Če želite začeti snemati videoposnetek, pritisnite gumb za snemanje. Če želite 
ustaviti snemanje videoposnetka, ponovno pritisnite gumb za snemanje.
5.  Če želite izklopiti videokamero, pritisnite gumb za vklop in ga držite 3 sekunde. 
GLAVNI MENI
V pogledu videa v živo pritisnite gumb menija, da odprete glavni meni. 
Prikažejo se štirje meniji z možnostmi: »Mode« (Način), »Playback« 
(Predvajanje), »Mode Settings« (Nastavitve načina) in »Settings« (Nastavitve). 
Naslednjo raven menija odprete tako, da pritisnite gumb s puščico gor ali dol in 
nato gumb za predvajanje, ko je želena možnost označena na vrhu zaslona. 
Meni »Mode« (Način)
Ko je izbrana možnost »Mode« (Način), pritisnite gumb za predvajanje, 
da prikažete možnosti načina: »Video«, »Photo« (Fotografija), »Photo Burst« 
(Zajem zaporednih fotografij), »Timelapse« (Časovni preskok), »Simultaneous 
Video + Photo« (Snemanje videoposnetka in fotografiranje).