Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-14
Uporabniški priročnik
NAČIN ZA SNEMANJE VIDEOPOSNETKA
V načinu za snemanje videoposnetka indikator stanja LED počasi utripa 
rdeče. Ko uporabnik pritisne gumb za snemanje na kameri ali daljinskem 
upravljalniku, kamera začne snemati, lučka LED pa začne neprekinjeno utripati 
rdeče. Če ponovno pritisnete gumb za snemanje na kameri, kamera ustavi 
snemanje, lučka LED pa začne ponovno počasi utripati rdeče. Če pritisnete 
gumb za ustavitev na daljinskem upravljalniku, kamera ustavi snemanje, 
lučka LED pa začne ponovno počasi utripati rdeče.
Med snemanjem videoposnetka je poleg izvirne posnete videodatoteke 
(VID00001.mp4) ustvarjena tudi manjša videodatoteka (VID00001_thm.mp4). 
To datoteko lahko uporabljate za hitrejši prenos videovsebine s programom 
WiFi iz kamere v tablični računalnik/pametni telefon ter za nadaljnji prenos 
videoposnetkov in fotografij v družabna omrežja s programom WiFi.*
*Dodatne informacije o Toshibinem programu WiFi najdete v razdelku »Toshiba 
WiFi Connect«. 
NAČIN ZA FOTOGRAFIRANJE
V načinu za fotografiranje indikator stanja LED počasi utripa modro. Ko uporabnik 
pritisne gumb za snemanje na kameri ali daljinskem upravljalniku, kamera 
posname eno fotografijo. Ko je fotografija posneta, lučka LED utripne enkrat.