Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-15
Uporabniški priročnik
NAČIN ZA ZAJEM ZAPOREDNIH FOTOGRAFIJ
V načinu za zajem zaporednih fotografij indikator stanja LED počasi utripa 
modro. Ko uporabnik pritisne gumb za snemanje na kameri ali daljinskem 
upravljalniku, kamera posname vnaprej določeno zaporedje fotografij v vnaprej 
določenem obdobju (oglejte si razdelek »Nastavitve načina za zajem zaporednih 
fotografij«). Ko je zaporedje fotografij posneto, lučka LED utripne enkrat.
NAČIN ČASOVNEGA PRESKOKA
V načinu časovnega preskoka indikator stanja LED počasi utripa modro. 
Ko uporabnik pritisne gumb za snemanje na kameri ali daljinskem 
upravljalniku, kamera začne neprekinjeno zajemati fotografije v vnaprej 
določenem intervalu, ki ga določi uporabnik (oglejte si razdelek »Nastavitve 
načina časovnega preskoka«), lučka LED pa začne neprekinjeno utripati 
modro. Če pritisnete gumb za snemanje na kameri, kamera ustavi 
fotografiranje, lučka LED pa začne ponovno počasi utripati modro. 
Če pritisnete gumb za ustavitev na daljinskem upravljalniku, kamera ustavi 
fotografiranje, lučka LED pa začne ponovno počasi utripati modro.
Način za snemanje videoposnetka in fotografiranje
V načinu za snemanje videoposnetka in fotografiranje indikator stanja LED 
izmenično utripa rdeče in modro. Ko uporabnik pritisne gumb za snemanje na 
kameri ali daljinskem upravljalniku, kamera začne hkrati snemati videoposnetek 
in fotografirati v vnaprej določenem intervalu (oglejte si razdelek »Nastavitve 
načina za snemanje videoposnetka in fotografiranje«), lučka LED pa začne 
neprekinjeno utripati rdeče. Če pritisnete gumb za snemanje na kameri, 
kamera ustavi hkratno snemanje videoposnetka in fotografiranje, lučka LED