Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-16
Uporabniški priročnik
pa začne ponovno počasi utripati rdeče. Če pritisnete gumb za snemanje na 
daljinskem upravljalniku, kamera ustavi hkratno snemanje videoposnetka in 
fotografiranje, lučka LED pa začne ponovno počasi utripati rdeče.
Če pritisnete gumb menija, se vrnete na prejšnjo raven krmarjenja.
Če pritisnete gumb za snemanje, se vrnete neposredno v pogled videa ali 
fotografije v živo.
Meni za predvajanje
Ko je izbran meni »Playback« (Predvajanje), pritisnite gumba za predvajanje, 
da odprete možnosti predvajanja, s katerimi lahko izberete predstavnostne 
datoteke, posnete v različnih načinih za snemanje videoposnetka in 
fotografiranje: »Video Playback« (Predvajanje videoposnetka), »Photo 
Playback« (Ogled fotografij), »Timelapse Playback« (Predvajanje s časovnim 
preskokom), »Photo Burst Playback« (Ogled zaporednih fotografij).