Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-22
Uporabniški priročnik
UPSIDE DOWN 
(Obrnjeno) 
ON/OFF (Vklopljeno/izklopljeno)
Podprte ločljivosti:
FULL HD 1920 x 1080 (30/24 sličic/s NTSC) 
(25/24 sličic/s PAL) 
HD 1280 x 720: (60 sličic/s NTSC/50 sličic/s PAL) 
1200P 1600 x 1200: (30 sličic/s NTSC, 25 sličic/s PAL)
960P 1280 x 960: (60/48 sličic/s NTSC) 
(50/48 sličic/s PAL)
VGA 640 x 480: (30 sličic/s NTSC)
STABILIZATION 
(Stabilizacija)
ON/OFF (Vklopljeno/izklopljeno)
MIC SENSITIVITY 
(Občutljivost 
mikrofona) 
OFF/LOW/MED/HIGH (Izklopljeno/nizka/srednja/
visoka)
SPEAKER VOLUME 
(Glasnost zvočnika) 
OFF/LOW/MED/HIGH (Izklopljeno/nizka/srednja/
visoka)
LCD BRIGHTNESS 
(Svetlost zaslona 
LCD) 
LOW/MED/HIGH (Nizka/srednja/visoka)
LCD OFF (Izklopljen 
zaslon LCD) 
NEVER/5S/10S/20S/1MIN/5MIN (Nikoli/5 s/10 s/ 
20 s/1 min/5 min)
REMOTE CONTROL 
(Daljinski upravljalnik) 
ON/OFF (Vklopljeno/izklopljeno)
REMOTE PAIRING 
(Seznanjanje 
z daljinskim 
upravljalnikom) 
START (Zaženi)
REMOTE LED 
(Indikatorji stanja 
LED na daljinskem 
upravljalniku) 
ON/OFF (Vklopljeno/izklopljeno)
LED INDICATOR 
(Indikator LED) 
ON/OFF (Vklopljeno/izklopljeno)
DIGITAL ZOOM 
(Digitalna povečava) 
ON/OFF (Vklopljeno/izklopljeno)
SELF TIMER 
(Samosprožilec)
OFF/10S (Izklopljeno/10 s)