Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-23
Uporabniški priročnik
EXPOSURE 
(Osvetlitev) 
-2/-1/0/1/2
FILTER 
AUTO, BLACK&WHITE, CLASSIC, NEGATIVE 
(Samodejni, črno-bel, klasični, negativ)
SCENE (Prizor) 
AUTO, SKIN, NIGHT, BACKLIGHT (Samodejno, 
preobleka, noč, osvetlitev)
WHITE BALANCE 
(Nastavitev beline)
AUTO, DAY LIGHT, TUNGSTEN, FLUORESCENT 
(Samodejno, dnevna svetloba, volfram, fluorescentno)
SPOT METER 
(Merilnik točke) 
ON/OFF (Vklopljeno/izklopljeno)
LOOPING VIDEO 
(Prepisovanje 
videoposnetka) 
OFF/MAX/5MIN/20MIN/60MIN/120MIN (Izklopljeno/
največ/5 min/20 min/60 min/120 min)
TV OUTPUT (TV-
izhod) 
NTSC/PAL
POWERSAVE 
(Varčevanje z 
energijo) 
NEVER/1MIN/2MIN/5MIN (Nikoli/1 min/2 min/5 min)
DATA&TIME (Datum 
in ura) 
YEAR/MONTH/DAY/HOUR/MINUTE (Leto/mesec/
dan/ura/minuta)
PHOTO DATE/
TIMESTAMP (Datum 
fotografije/časovni 
žig)
ON/OFF (Vklopljeno/izklopljeno)
LANGUAGE (Jezik) 
angleščina, češčina, danščina, nizozemščina, 
finščina, francoščina, nemščina, španščina, 
turščina, grščina, italijanščina, norveščina, poljščina, 
portugalščina, švedščina
RESTORE DEFAULT 
(Obnovi privzeto) 
REFRESH/CANCEL (Osveži/prekliči)
FORMAT MEMORY 
CARD (Formatiraj 
pomnilniško kartico) 
YES/NO (Da/ne)
FIRMWARE 
VERSION (Različica 
vdelane programske 
opreme) 
Prikaže različico vdelane programske opreme