Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-28
Uživatelská příručka
Volitelné sady příslušenství
Od společnosti Toshiba je možné samostatně dokoupit následující sady 
příslušenství (dostupné v závislosti na regionu):
1.  Sada na hlavu a na hrudník
2.  Sada s přenosnou sponou
3.  Vodotěsné pouzdro
4.  Sada příslušenství
5.  Hlavní baterie
Spojení dálkového ovládání s kamkordérem
Spárování dálkového ovládání s kamkordérem
V obecném nastavení kamkordéru zkontrolujte, zda je dálkové ovládání 
aktivované (ZAP). Zapněte dálkové ovládání stiskem tlačítka Nahrávání 
na dálkovém ovládání. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů zvolte v obecném 
nastavení kamkordéru možnost Vzdálené spárování a stiskem tlačítka 
Přehrávání na kameře potvrďte a spusťte proces spárování. Po skončení 
spárování se na obrazovce objeví hlášení „Klikněte na REC na ovládání“. 
Klikněte na tlačítko Nahrávání na dálkovém ovládání a dálkové ovládání se 
spáruje s kamkordérem, přičemž bude bílý LED indikátor nepřerušovaně 
svítit. Po skončení spárování se na LCD zobrazí hlášení „Proběhlo úspěšně!“. 
Nyní můžete kamkordér ovládat dálkovým ovládáním. 
WI-FI
Zapnutí a vypnutí Wi-Fi
V obecném nastavení vyberte tlačítky Nahoru a Dolů možnost Wi-Fi a stiskem 
tlačítka Přehrávání zapněte Wi-Fi. Poté ukončete režim živého náhledu 
stiskem tlačítka Nahrávání. Na LCD se zobrazí hlášení „Probíhá zpracování...“. 
Po inicializaci Wi-Fi se ve stavovém sloupečku nahoře vlevo objeví ikona Wi-
Fi, která indikuje, že je aktivovaná funkce Wi-Fi. 
Aplikace Toshiba „Toshiba WiFi Connect“
Pomocí aplikace* „Toshiba WiFi Connect“ můžete bezdrátově ovládat kameru 
ze zařízení iOS a Android, tedy například ze smartphonů a tabletů.
*(zdarma dostupná v obchodech iOS a Google Play, kompatibilní s 
nejnovějšími verzemi iOS 5.x a Android 4.x a novějšími)