Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SL-32
Uporabniški priročnik
Pogoji za delovno okolje
Delovna temperatura: od -10° do 40° C (od 14° do 104° F)
Delovna vlažnost: od 20 % do 85 % (brez kondenziranja).
Nadgradnja vdelane programske opreme
Najnovejšo vdelano programsko opremo lahko prenesete s Toshibinega 
spletnega mesta (
dokončanem prenosu priključite kamero na vrata USB na prenosnem 
računalniku in kopirajte vdelano programsko opremo (datoteko BIN) v korenski 
imenik kartice microSD™ kamere. Nato izključite kabel USB, da izklopite 
kamero. Ponovno zaženite kamero. Kamera bo zaznala vdelano programsko 
opremo in samodejno zagnala nadgradnjo vdelane programske opreme. Med 
nadgradnjo bo na zaslonu LCD prikazano sporočilo »Firmware upgrade is 
processing« (Nadgradnja vdelane programske opreme), lučka LED pa bo 
utripala RDEČE. Kamera se po dokončani nadgradnji samodejno izklopi. 
Kamera je zdaj nadgrajena. 
©2013 TOSHIBA Europe GmbH. Vse pravice pridržane.
TOSHIBA si pridržuje pravico do tehničnih sprememb. TOSHIBA ne prevzema 
odgovornosti za škodo, nastalo neposredno ali posredno zaradi napak, 
pomanjkljivosti ali neskladnosti med tem izdelkom in dokumentacijo.