Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
TR-3
Kullanıcı El Kitabı
•  1.5 saatten daha uzun süre suyun içinde tutmayın. 
•  Video kamera ıslakken veya suyun altındayken Muhafaza kapağını 
açmayın veya kapatmayın.
•  Muhafaza kapağını ıslak elle açıp kapatmayın.
•  Muhafaza kapağını plajda veya havuz kenarında açmayın.
•  Kamerayı suda sarsmayın. Aksi takdirde Muhafaza kapağı açılabilir.
•  Muhafazayı yere düşürmeyin ve zarar vermeyin. Bu Muhafazanın su 
geçirmezlik özelliğini zedeleyebilir. Su Geçirmezlik garantisi sadece hasarlı 
olmayan Muhafazalar için geçerlidir.
•  Su Geçirmez Muhafazayı her zaman temiz tutun ve kullanımdan sonra 
Muhafazanın üzerindeki suyu yumuşak ve kuru bir bezle silin.
Uzaktan Kumandanın suyun altında kullanımına yönelik uyarılar
•  Uzaktan Kumandanın su geçirmez özelliği (3 m’ye kadar) sadece tatlı suda 
ve tuzlu suda geçerlidir; temizlik maddeleri, kimyasallar veya kaplıca suları 
vb. için geçerli değildir. Sıvı sıçrarsa, hemen nemi silin.
•  Uzaktan Kumanda mikro USB kapağının kapalı ve kapak mandalının 
düzgün bir şekilde kilitli olduğundan emin olun.
•  3 metreden daha derin suya daldırmayın.
•  Uzaktan Kumandayı yüksek basınçlı suya maruz bırakmayın.
•  30 dakikadan daha uzun süre suda tutmayın. 
•  Kumanda ıslakken veya suyun altındayken kapağını açmayın veya 
kapatmayın.
•  Kumanda kapağını ıslak elle açıp kapatmayın.
•  Kumanda kapağını plajda veya havuz kenarında açmayın.
•  Suyun altındayken Kumandayı sarsmayın. Aksi takdirde Kumada kapağının 
açılmasına neden olabilir.
•  Kumandayı yere düşürmeyin ve zarar vermeyin. Kumandanın su 
geçirmezlik özelliği zedelenebilir. Su Geçirmezlik garantisi sadece hasarlı 
olmayan Kumandalar için geçerlidir.
•  Uzaktan Kumandayı temiz tutun ve kullanımdan sonra Kumandanın 
üzerindeki suyu yumuşak ve kuru bir bezle silin.
•  Eğer Uzaktan Kumanda ıslaksa, kapağını açmadan önce kurutun.
Pil Takımı Hakkında 
•  Pil takımı lityum iyon pil içermektedir; düzgün bir şekilde kullanılmayan 
piller patlayabilir.
•  Pili her zaman 5 ile 35 santigrad derece arasındaki ortam sıcaklığında şarj 
edin. Aksi takdirde, elektrolit çözeltisi sızabilir, pilin performansı düşebilir ve 
pilin kullanım ömrü kısalabilir.
•  Pili bu El Kitabında belirtilen talimatlara uygun olarak şarj edin.
DİKKAT
YANLIŞ TİPTE PİL TAKILIRSA PATLAMA RİSKİ BULUNMAKTADIR.
KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK BERTARAF EDİN.