Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
TR-4
Kullanıcı El Kitabı
TOSHIBA desteği
Yardım ister misiniz?
En yeni sürücü güncelleştirmeleri, Kullanıcı El Kitapları ve SSS (Sıkça Sorulan 
Sorular) için lütfen TOSHIBA seçenekler ve hizmetler destek sayfasına bakın:
 
web adresine başvurabilirsiniz.
Yönetmelik Bilgileri
CE uygunluğu
Bu ürün, geçerli AB Yönergeleri uyarınca CE işareti 
taşımaktadır. CE İşareti ile ilgili sorumluluklar 
Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Almanya adresinde faaliyet 
gösteren TOSHIBA Europe GmbH kuruluşuna aittir. 
Resmi Uygunluk Beyanının bir kopyasını şu web sitesinden 
edinebilirsiniz: 
.
Çalışma Ortamı
Bu ürün Mesken, Ticari ve Aydınlatma Endüstri Ortamı ürün kategorisiyle 
ilgili olarak Elektromanyetik Uyum (EMC) konusunda onaylanmıştır. Toshiba 
bu ürünün başka çalışma ortamlarında kullanılması konusunda tavsiyede 
bulunmamaktadır ve bu gibi kullanımdan kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak 
hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir. Bu ürün uygun olmayan çalışma 
ortamlarında kullanıldığında, aşağıdaki sonuçlar oluşabilir: Yakın çevredeki 
diğer aygıtların veya bu aygıtın yol açtığı parazit nedeniyle bu ürün geçici 
olarak arızalı çalışabilir veya veri kaybı/bozulması oluşabilir. Uygun olmayan 
çalışma ortamları ve ilgili öneriler:
 
Endüstriyel ortamlar (örneğin, 380V trifaze şebeke cereyanı kullanılan 
ortamlar): Özellikle büyük makine ve ekipman yakınındayken bu üründe 
güçlü elektromanyetik alanlardan kaynaklanan bozulmalar oluşabilir.
 
Tıbbi ortamlar: Toshiba Tıbbi Yönetmeliklere Uyum konusunda test 
yapmamıştır, dolayısıyla bu ürün ileri testler yapılmadan tıbbi ürün olarak 
kullanılamaz. Sorumlu idare tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmediği 
takdirde, genel ofis ortamlarında (ör. hastane) kullanım bir sorun teşkil 
etmemelidir.
 
Otomotiv ortamları: Bu ürünün kullanımıyla ilgili tavsiyeler için lütfen ilgili 
aracın kullanıcı talimatlarına bakın.
 
Uçuş ortamları: Kullanım kısıtlamalarıyla ilgili olarak uçuş personelinin 
talimatlarını uygulayın.