Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
TR-5
Kullanıcı El Kitabı
Elektromanyetik Uyumla ilgili olmayan ek ortamlar
 
Dış mekanda kullanım: Evde/ofiste kullanılmak üzere tasarlanan bu ürün nem 
ve darbelere karşı dayanıklılık konusunda hiçbir özel korumaya sahip değildir. 
 
Patlayıcı ortamlar: Bu ürün, patlama tehlikesinin bulunduğu ortamlar gibi 
özel iş ortamlarında kullanılmamalıdır.
Kablosuz Cihazlar ve sağlığınız
Kablosuz teknolojisine sahip ürünler tıpkı diğer radyo cihazları gibi radyo 
frekansı elektromanyetik enerjisi yayar. Bununla birlikte, Kablosuz ürünlerin 
yaydığı enerji düzeyi, sözgelimi mobil telefonlar gibi, kablosuz aygıtların 
yaydığı elektromanyetik enerjiden çok daha azdır. Kablosuz teknolojisine 
sahip ürünler radyo frekansı güvenlik standartlarında ve önerilerinde 
belirtilen talimatlara uygun olarak çalıştığı için TOSHIBA söz konusu 
Kablosuz ürünlerinin müşteriler tarafından güvenli bir şekilde kullanılabileceği 
inancındadır. Belirtilen standartlar ve öneriler bilim çevrelerinin ortak görüşünü 
yansıtmaktadır ve kapsamlı araştırma çalışmalarını sürekli olarak inceleyen 
ve yorumlayan bilim insanlarının düzenlediği panellerde ve oluşturduğu 
komitelerde dile getirilen görüşleri temel almaktadır. Kablosuz ürünlerinin 
kullanımı bazı durumlarda veya ortamlarda bina sahibi veya kuruluş yetkilileri 
tarafından kısıtlamaya tabi tutulabilir. Bu gibi durumlar aşağıdakileri içerebilir:
 
Kablosuz ürünlerine sahip ekipmanın uçaklarda kullanımı veya
 
Diğer cihazlarla veya hizmetlerle sinyal karışımı tehlikesinin zararlı kabul 
edildiği veya sayıldığı diğer tüm ortamlarda kullanımı. Kablosuz aygıtlar 
için belirli kuruluş veya çevrelerde (ör. havaalanları) uygulanacak politikalar 
hakkında emin değilseniz, yetkilendirme için sormanız önerilmektedir. 
REACH
Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler için geçerlidir:
REACH - Uygunluk Bildirimi
Yeni Avrupa Birliği (AB) kimya düzenlemesi, REACH (Kimyasal Tescili, 
Değerlendirmesi, Yetkilendirmesi ve Kısıtlaması), 1 Haziran 2007 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 
Toshiba tüm REACH şartlarını yerine getirecektir ve müşterilerimize REACH 
düzenlemeleri uyarınca ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında bilgi 
vermeyi taahhüt etmekteyiz.
sitesini ziyaret ederek madde 59(1) / Yönetmelik (EC) No 1907/2006 
(“REACH”) uyarınca aday listede yer alan maddelerin ürünlerimizde ne oranda 
bulunduğuna göz atın; %0,1 üzerindeki değerler mevcut olmaları durumunda 
ağırlık bazında verilmektedir.