Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
TR-6
Kullanıcı El Kitabı
Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler için geçerlidir:
Ürünlerin bertaraf edilmesi
Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi ürünlerin 
toplanması ve ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi 
gerektiğini göstermektedir. Entegre piller ve aküler ürünle birlikte 
bertaraf edilebilir. Bu bileşenler geri dönüşüm merkezinde 
ayrılacaktır. Siyah çubuk ürünün 13 Ağustos 2005 tarihinden sonra 
pazara sunulduğunu göstermektedir.
Ürünlerin ve pillerin ayrıca toplanmasına katkıda bulunarak 
ürünlerin ve pillerin uygun şekilde bertaraf edilmesini güvence altına 
alabilir ve böylelikle çevreye ve insan sağlığına yönelik muhtemel 
olumsuz sonuçları önleyebilirsiniz. 
Ülkenizdeki toplama ve geri dönüşüm programları hakkında daha 
ayrıntılı bilgi için lütfen (
adresini ziyaret edin ya da şehrinizin ilgili bürosu veya ürünü satın 
aldığınız mağaza ile iletişim kurun.
Pillerin ve/veya akülerin bertaraf edilmesi
Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi ürünlerin 
toplanması ve ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi 
gerektiğini göstermektedir.
Pil, Pil Yönergesi (2006/66/EC) içinde belirtilen değerlerden 
daha yüksek oranda kurşun (Pb), cıva (Hg) ve/veya kadmiyum 
(Cd) içeriyorsa, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp 
kutusunun altında kurşun (Pb), cıva (Hg) ve/veya kadmiyum (Cd) 
elementlerinin kimyasal simgeleri görüntülenir. 
Ürünlerin ve pillerin ayrıca toplanmasına katkıda bulunarak 
ürünlerin ve pillerin uygun şekilde bertaraf edilmesini güvence altına 
alabilir ve böylelikle çevreye ve insan sağlığına yönelik muhtemel 
olumsuz sonuçları önleyebilirsiniz. 
Ülkenizdeki toplama ve geri dönüşüm programları hakkında daha 
ayrıntılı bilgi için lütfen (
adresini ziyaret edin ya da şehrinizin ilgili bürosu veya ürünü satın 
aldığınız mağaza ile iletişim kurun.
Toshiba, 26891 sayılı “Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin 
kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmelik” koşullarını tam olarak karşılamaktadır.
EEE Yönetmeliğine Uygundur