Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-31
Uživatelská příručka
Podmínky na provozní prostředí
Provozní teplota: 14° až 104 °F (-10° až 40 °C)
Provozní vlhkost: 20 % až 85 % (bez povolené kondenzace).
Upgrade firmwaru
Stáhněte si nejnovější firmware z webových stránek Toshiba  
(
připojte kameru do USB portu notebooku a zkopírujte firmware (binární 
soubor) do kořenového adresáře karty microSD™ v kameře. Poté odpojte USB 
kabel a kamera se vypne. Zapněte znovu kameru. Kamera detekuje soubor s 
firmwarem a automaticky spustí proces upgradu firmwaru. V průběhu tohoto 
procesu se na LCD displeji zobrazí hlášení „Probíhá upgrade firmwaru…“ a 
LED indikátor bude blikat ČERVENĚ. Po skončení se kamera sama vypne. 
Nyní kamera obsahuje nejnovější upgrade. 
©2013 TOSHIBA Europe GmbH. Všechna práva vyhrazena.
TOSHIBA si vyhrazuje právo provádět technické změny. TOSHIBA nepřebírá 
odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo na základě chyb, 
opomenutí nebo rozporů mezi tímto produktem a dokumentací.