Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
DK-2
Brugerhåndbog
Introduktion
Velkommen og tak for dit køb af et TOSHIBA-produkt. 
For nemheds skyld leveres der to vejledninger sammen med dit TOSHIBA-
produkt:
a) en hurtig startvejledning og
b) denne omfattende PDF-brugerhåndbog
Vi anbefaler, at du læser denne håndbog omhyggeligt og opbevarer den 
sammen med dokumentationen til produktet, så du har den til rådighed på et 
senere tidspunkt.
Sikkerhedsinstruktioner
1.  Undgå at tabe videokameraet/fjernbetjeningen, og undlad at punktere eller 
skille videokameraet/fjernbetjeningen ad; ellers vil garantien ikke længere 
være gældende.
2.  Undgå at udsætte videokameraet/fjernbetjeningen for høje temperaturer 
eller lade dem ligge i direkte sollys. Dette kan beskadige videokameraet/
fjernbetjeningen.
3.  Videokameraet kan blive varmt, når det bruges i længere tid. Hvis det bliver 
nødvendigt, vil den indbyggede overophedningsbeskyttelse automatisk 
slukke enheden af sikkerhedshensyn. Hvis det sker, skal du lade 
videokameraet køle af, inden du forsøger at bruge det igen.
4.  Brug videokameraet/fjernbetjeningen med forsigtighed. Undgå at trykke 
hårdt på videokameraets kabinet/fjernbetjeningen.
5.  Af hensyn til din egen sikkerhed bør du undgå at bruge videokameraet/
fjernbetjeningen, når det tordner eller lyner.
6.  Brug kun det tilbehør, som leveres af producenten.
7.  Brug ikke andre vekselstrøm/jævnstrøm-adaptere end den, der følger med 
enheden*, da enheden ellers kan blive beskadiget. 
*  (Sunny Electronics Corp.; model: SYS1460-0505; INPUT: 100-240 V~, 50-60Hz, 
maks. 1,0 A, Class II; OUTPUT: 5,0 Vd.c., 1 A, LPS) 
8.  Opbevar videokameraet/fjernbetjeningen utilgængeligt for mindre børn.
Overhold følgende i forbindelse med brug af videokameraet 
under vand – i et vandtæt kabinet
•  Vær opmærksom på, at selve videokameraet slet ikke er vandtæt. Det er 
kun vandtæt inden i det vandtætte kabinet. 
•  Kabinettets vandtætte egenskaber gælder kun for ferskvand og saltvand – 
de gælder ikke for rengøringsmidler, kemikalier eller vand fra kurbade osv. 
Hvis der bliver spildt væske på kameraet, skal du straks tørre væsken af.
•  Sørg for, at det vandtætte kabinets låge er lukket, og at lukkemekanismen 
er lukket korrekt.