Sony SEL35F28Z Data Sheet (ro)

Download
4
2
1
3
–1
(1)
(2)
–2
E 30mm F3.5 Macro
E 50mm F1.8 OSS
Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA
Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA
E 30mm F3.5 Macro
E 50mm F1.8 OSS
Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA
2
3
4
2
3
1
4
Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA
4
2
3
1
Čeština
Tento návod k obsluze popisuje způsob používání 
objektivů. Bezpečnostní upozornění společná 
pro všechny objektivy, jako například poznámky 
k používání, najdete v samostatném dokumentu 
„Bezpečnostní upozornění pro používání“. Před 
použitím objektivu si prosím přečtěte oba dokumenty.
Tento návod je určen pro několik různých objektivů.
Není-li uvedeno jinak, zachycují obrázky v tomto návodu 
objektiv E 30mm F3.5 Macro.
Objektivy E 30mm F3.5 Macro a E 50mm F1.8 OSS jsou 
určeny pro fotoaparáty se systémem Sony α s bajonetem E.
Objektivy Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA a Sonnar T   FE 
35mm F2.8 ZA byly vyvinuty ve spolupráci společností 
Carl Zeiss a Sony Corporation a jsou určeny pro fotoaparáty 
Sony s bajonetem E. Tento objektiv je vyroben podle 
přísných standardů a systému zajištění kvality společnosti 
Carl Zeiss.
Nelze jej použít u fotoaparátů s bajonetem A.
Objektiv Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA je kompatibilní 
s rozsahem obrazového snímače formátu 35 mm.
Ostatní objektivy jsou kompatibilní s rozsahem obrazového 
snímače formátu APS-C. Fotoaparát vybavený obrazovým 
snímačem formátu 35 mm lze nastavit na fotografování 
do velikosti APS-C. 
Podrobné informace o nastavení fotoaparátu najdete 
v návodu k jeho obsluze.
Další informace o kompatibilitě naleznete na webové 
stránce společnosti Sony, případně se obraťte na svého 
prodejce společnosti Sony nebo na místní autorizovaný 
servis společnosti Sony.
Poznámky k používání
 
 Při přenášení fotoaparátu s připevněným objektivem vždy 
pevně držte fotoaparát i objektiv.
 
 Ačkoliv byl objektiv Sonnar T   35mm F2.8 ZA navržen 
jako prachotěsný a odolný proti stříkající vodě, není 
vodotěsný. Při použití v dešti atd. zamezte potřísnění 
objektivu kapkami vody.
Bezpečnostní upozornění při používání blesku
 
 Pokud používáte blesk, sejměte vždy sluneční clonu 
a fotografujte ze vzdálenosti alespoň 1 m od objektu. 
V případě určitých kombinací objektivu a blesku může 
objektiv částečně blokovat světlo blesku, což může způsobit 
zobrazení stínu v dolní části snímku.
Vinětace
 
 Při používání objektivu mohou být okraje snímku tmavší 
než střed. Abyste omezili výskyt tohoto jevu (nazývaného 
vinětace), zvyšte clonu o 1 až 2 clonová čísla.
 Popis součástí
1 Značka pro sluneční clonu
2 Kroužek ostření
3 Kontakty objektivu*
4 Značka pro nasazení
* Nedotýkejte se kontaktů objektivu.
 Připevnění a demontáž objektivu
Připevnění objektivu 
(Viz obrázek 
.)
1
  Sejměte zadní a přední krytku objektivu 
a krytku těla fotoaparátu.
 
 Přední krytku objektivu můžete nasadit/sejmout 
dvěma způsoby – (1) a (2). Chcete-li nasadit/sejmout 
krytku objektivu s připevněnou sluneční clonou, 
použijte způsob (2). (Pouze E 50mm F1.8 OSS 
a Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA)
2
  Vyrovnejte bílou značku na tubusu 
objektivu s bílou značkou na fotoaparátu 
(značka pro nasazení) a potom zasuňte 
objektiv do bajonetu fotoaparátu a otáčejte 
jím ve směru hodinových ručiček, dokud 
nezacvakne do správné polohy.
 
 Při nasazování objektivu dbejte na to, abyste nestiskli 
tlačítko pro uvolnění objektivu na fotoaparátu.
 
 Nenasazujte objektiv pod úhlem.
Demontáž objektivu 
(Viz obrázek 
.)
Podržte stisknuté tlačítko pro uvolnění 
objektivu na fotoaparátu a současně otáčejte 
objektivem proti směru hodinových ručiček, 
dokud se nezastaví. Potom objektiv vyjměte.
 Připevnění sluneční clony 
V zájmu omezení odlesků a dosažení maximální kvality 
snímků doporučujeme používat sluneční clonu objektivu.
E 30mm F3.5 Macro
Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA
Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA:
Vyrovnejte červenou čárku na sluneční cloně 
s červeným bodem na objektivu (značka pro 
sluneční clonu). Poté zasuňte sluneční clonu 
do bajonetu objektivu a otáčejte jí ve směru 
hodinových ručiček, dokud se červený bod na 
sluneční cloně nevyrovná s červeným bodem 
na objektivu (značka pro sluneční clonu) a clona 
nezacvakne do správné polohy.
 
 Při použití vestavěného blesku fotoaparátu nebo blesku 
dodávaného k fotoaparátu sejměte sluneční clonu, aby 
nedocházelo k blokování světla blesku.
 
 Ke sluneční cloně můžete rovněž připevnit přední krytku 
objektivu. (Pouze E 30mm F3.5 Macro.)
 
 Při uskladnění nasaďte sluneční clonu na objektiv obráceně. 
(Pouze Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA)
 
 Pokud používáte přední krytku objektivu, nasaďte sluneční 
clonu. (Pouze Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA)
 
 Ke sluneční cloně můžete rovněž připevnit filtr 40,5 mm 
(prodávaný samostatně). K objektivu můžete ze 
strany připevnit filtr 49 mm (prodávaný samostatně). 
(Pouze Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA)
 
 V závislosti na používaném filtru můžete poté, co jej 
k objektivu ze strany připevníte, nasadit sluneční clonu. 
(Pouze E 30mm F3.5 Macro a Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA)
E 50mm F1.8 OSS:
Připevněte sluneční clonu objektivu do 
bajonetu na konci tubusu objektivu a otáčejte 
sluneční clonou objektivu ve směru hodinových 
ručiček, dokud nezacvakne do správné polohy.
 
 Při použití vestavěného blesku fotoaparátu nebo blesku 
dodávaného k fotoaparátu sejměte sluneční clonu, aby 
nedocházelo k blokování světla blesku.
 
 Při uskladnění nasaďte sluneční clonu na objektiv obráceně.
 Zaostřování
Existují tři způsoby zaostření.
 
Automatické ostření
Fotoaparát zaostří automaticky.
 
Manuální doostření DMF 
(Direct Manual Focus)
Po zaostření fotoaparátu v režimu automatického ostření 
můžete ručně provést jemné doladění.
 
Manuální ostření
Zaostření se provádí ručně.
Podrobné informace o nastavení režimů naleznete v návodu 
k obsluze fotoaparátu.
Makrofotografie 
(E 30mm F3.5 Macro)
Bezpečnostní upozornění k používání 
prodávaných expozimetrů a k funkci 
fotografování s ručním bleskem
Při fotografování blízko objektu s objektivem 
E 30mm F3.5 Macro se snižuje jas objektivu.
Při fotografování v režimu automatické expozice nebo 
v ručním režimu měření (například režim fotoaparátu 
AUTO) se expozice nastaví automaticky.
Pokud používáte běžně dostupný expozimetr nebo 
fotografujete s funkcí ručního blesku, která je k dispozici 
u některých jednotek externích blesků, nastavte expozici 
výše, než je indikovaná hodnota.
+2/3
+1/3
0
0,095
0,098
0,159
Kompenzace expozice
Vzdálenost 
fotografování (m)
 
 Jestliže se v oblasti AF překrývají dva nebo více objektů 
v různých vzdálenostech, může být pro fotoaparát nesnadné 
automaticky zaostřit. Pokud k tomu dojde, podívejte se do 
návodu k obsluze fotoaparátu a vyberte vhodný režim ostření.
Technické údaje
Název výrobku
(Název modelu)
E 30mm 
F3.5 Macro 
(SEL30M35)
E 50mm
F1.8 OSS
(SEL50F18)
Ohnisková vzdálenost 
ekvivalentní formátu 
35 mm*
1
 (mm)
45
75
Počet skupin – prvků
6–7
8–9
Zorný úhel*
1
50°
32°
Minimální zaostření*
3
 
(m (stopy))
0,095 (0,32)
0,39 (1,28)
Maximální zvětšení (X)
1,0
0,16
Minimální clona
f/22
f/22
Průměr filtru (mm)
49
49
Rozměry (maximální 
průměr × výška)
(přibližně, mm (palce))
62,0 × 55,5
(2 1/2 × 2 1/4)
62,0 × 62,0
(2 1/2 × 2 1/2)
Hmotnost 
(přibližně, g (unce))
138 (4 7/8)
202 (7 1/4)
Funkce pro kompenzaci 
chvění fotoaparátu
Ne
Ano
Název produktu 
(Název modelu)
Sonnar T 
 
E 24mm 
F1.8 ZA 
(SEL24F18Z)
Sonnar T 
 
FE 35mm 
F2.8 ZA 
(SEL35F28Z)
Ohnisková vzdálenost 
ekvivalentní formátu 
35 mm*
1
 (mm)
36
52,5
Počet skupin – prvků
7–8
5–7
Zorný úhel 1*
2
63°
Zorný úhel 2*
2
61°
44°
Minimální zaostření*
3
 
(m (stopy))
0,16 (0,52)
0,35 (1,15)
Maximální zvětšení (X)
0,25
0,12
Minimální clona
f/22
f/22
Průměr filtru (mm)
49
49
Rozměry (maximální 
průměr × výška)
(přibližně, mm (palce))
63,0 × 65,5 
(2 1/2 × 2 5/8)
61,5 × 36,5 
(2 1/2 × 
1 7/16)
Hmotnost 
(přibližně, g (unce))
225 (8)
120 (4,3)
Funkce pro kompenzaci 
chvění fotoaparátu
Ne
Ne
*
1
  Výše uvedené hodnoty pro ohniskovou vzdálenost 
ekvivalentní formátu 35 mm a zorný úhel platí pro 
fotoaparáty s vyměnitelnými objektivy vybavené obrazovým 
snímačem velikosti APS-C.
*
2
  Hodnota zorného úhlu 1 platí pro fotoaparáty formátu 
35 mm, hodnota zorného úhlu 2 platí pro fotoaparáty 
s vyměnitelnými objektivy vybavené obrazovým snímačem 
velikosti APS-C.
*
3
  Minimální zaostření představuje nejkratší vzdálenost mezi 
obrazovým snímačem a fotografovaným objektem.
 
 V závislosti na mechanismu objektivu se může ohnisková 
vzdálenost změnit při jakékoli změně vzdálenosti 
fotografování. Výše uvedené ohniskové vzdálenosti 
předpokládají zaostření objektivu na nekonečno.
Dodávané položky
E 30mm F3.5 Macro (SEL30M35):
Objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní krytka 
objektivu (1), sluneční clona* (1), tištěná dokumentace
* Připevněna k objektivu
E 50mm F1.8 OSS (SEL50F18):
Objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní krytka 
objektivu (1), sluneční clona (1), tištěná dokumentace
Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA (SEL24F18Z):
Objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní krytka 
objektivu (1), sluneční clona (1), pouzdro (1), 
tištěná dokumentace
Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA (SEL35F28Z):
Objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní krytka 
objektivu (1), sluneční clona* (1), tištěná dokumentace
* Připevněna k objektivu
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího 
upozornění.
 je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.
Slovenčina
Táto používateľská príručka vysvetľuje používanie 
objektívov. Preventívne opatrenia spoločné pre všetky 
objektívy, ako sú poznámky o používaní, sa nachádzajú 
v samostatnej príručke Preventívne opatrenia pred 
používaním. Pred používaním objektívu si prečítajte 
obe príručky.
Táto príručka je určená pre niekoľko rôznych objektívov.
Obrázky v tejto príručke zobrazujú objektív 
E 30mm F3.5 Macro, pokiaľ nie je uvedené inak.
Objektívy E 30mm F3.5 Macro a E 50mm F1.8 OSS sú 
určené na použitie so systémovými fotoaparátmi Sony α 
s bajonetom E.
Objektívy Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA a Sonnar 
T   FE 35mm F2.8 ZA vyvinuli spoločnosti Carl Zeiss 
a Sony Corporation a sú určené na používanie 
s fotoaparátmi Sony s bajonetom E. Výroba objektívu 
podlieha prísnym normám a systému zabezpečenia 
kvality spoločnosti Carl Zeiss.
Nedá sa používať s fotoaparátmi s bajonetom A.
Objektív Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA je kompatibilný 
s rôznymi obrazovými snímačmi formátu 35 mm.
Ďalšie objektívy sú kompatibilné s rôznymi obrazovými 
snímačmi veľkosti APS-C. Fotoaparát vybavený obrazovým 
snímačom formátu 35 mm možno nastaviť na snímanie 
vo veľkosti APS-C. 
Podrobné informácie o nastaveniach fotoaparátu nájdete 
v príslušnej používateľskej príručke.
Podrobnosti o kompatibilite sa dozviete navštívením 
miestnej webovej lokality spoločnosti Sony, prípadne 
sa poraďte s predajcom alebo autorizovaným servisným 
strediskom spoločnosti Sony.
4-290-406-04(1) 
(CZ-SK-HU-RO-BG)
©2011 Sony Corporation
SEL30M35/SEL50F18/SEL24F18Z/SEL35F28Z
Vyměnitelný objektiv
Vymeniteľný objektív
Cserélhető objektív
Obiectiv interşanjabil
Сменяем обектив
Návod k obsluze
Návod na použitie
Kezelési útmutató
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции за експлоатация
E 30mm F3.5 Macro
E 50mm F1.8 OSS
Sonnar T 
 E 24mm F1.8 ZA
Sonnar T 
 FE 35mm F2.8 ZA
E-mount
Poznámky o používaní
 
 Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom vždy 
pevne uchopte fotoaparát aj objektív.
 
 Objektív Sonnar T   35 mm F2,8 ZA nie je vodotesný, hoci 
sme pri jeho navrhovaní nezabudli na odolnosť voči prachu 
a ošpliechaniu. Pri použití v daždi zabráňte kontaktu kvapiek 
vody s objektívom.
Preventívne opatrenia pri používaní blesku
 
 Pred používaním blesku vždy zložte tienidlo objektívu 
a snímajte zo vzdialenosti aspoň 1 m (3,3 stopy) od snímaného 
objektu. Niektoré kombinácie objektívu a blesku môžu 
čiastočne blokovať svetlo blesku a spôsobiť tak zatienenie 
spodnej časti fotografie.
Vinetácia
 
 Pri používaní blesku sú okrajové časti snímky tmavšie ako 
stredná časť. Tento jav (nazývaný vinetácia) sa dá potlačiť 
uzavretím clony o 1 až 2 kroky.
 Opis častí
1 Značka tienidla objektívu
2 Zaostrovací krúžok
3 Kontakty objektívu*
4 Montážna značka
* Nedotýkajte sa kontaktov objektívu.
 Nasadenie a odpojenie objektívu
Nasadenie objektívu 
(Pozrite si obrázok 
.)
1
  Zložte zadný a predný kryt objektívu a kryt 
tela fotoaparátu.
 
 Predný kryt objektívu môžete nasadiť a zložiť dvoma 
spôsobmi: (1) a (2). Ak chcete nasadiť alebo zložiť kryt 
objektívu s nasadeným tienidlom objektívu, použite 
spôsob č. (2). (Iba E 50mm F1.8 OSS a Sonnar T   E 
24mm F1.8 ZA)
2
  Zarovnajte bielu značku na prstenci 
objektívu s bielou značkou na fotoaparáte 
(montážna značka). Potom nasaďte 
objektív na bajonet fotoaparátu a otáčajte 
ho v smere hodinových ručičiek, kým 
nezapadne na miesto.
 
 Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte tlačidlo na 
uvoľnenie objektívu na fotoaparáte.
 
 Nenasadzujte objektív šikmo.
Zloženie objektívu 
(Pozrite si obrázok 
.)
Podržte stlačené tlačidlo na uvoľnenie 
objektívu na fotoaparáte, otočte objektív proti 
smeru hodinových ručičiek do krajnej polohy 
a zložte ho.
 Nasadenie tienidla objektívu 
Na potlačenie odleskov a dosiahnutie najlepšej kvality 
obrazu odporúčame používať tienidlo objektívu.
E 30mm F3.5 Macro
Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA
Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA:
Zarovnajte červenú čiaru na tienidle objektívu 
s červeným bodom na objektíve (značka 
tienidla objektívu). Potom nasaďte tienidlo 
objektívu na bajonet objektívu. Otáčajte 
tienidlo v smere hodinových ručičiek, až kým 
nezapadne na miesto. Červený bod na tienidle 
objektívu musí byť zarovno s červeným bodom 
na objektíve (značka tienidla objektívu) 
a tienidlo objektívu musí zacvaknúť na miesto.
 
 Ak používate blesk zabudovaný vo fotoaparáte alebo blesk, 
ktorý je súčasťou fotoaparátu, zložte tienidlo objektívu, 
aby sa predišlo blokovaniu svetla blesku.
 
 Pred tienidlo objektívu môžete nasadiť predný kryt objektívu. 
(Iba E 30mm F3.5 Macro)
 
 Pri odkladaní objektívu nasaďte tienidlo na objektív opačne. 
(Iba Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA)
 
 Ak používate predný kryt objektívu, nasaďte ho na tienidlo 
objektívu. (Iba Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA)
 
 Na tienidlo objektívu môžete nasadiť 40,5 mm filter (predáva 
sa samostatne). Na objektív môžete nasadiť 49 mm filter 
(predáva sa samostatne). (Iba Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA)
 
 V závislosti od filtra môžete nasadiť tienidlo objektívu 
po nasadení filtra na objektív. (Iba E 30mm F3.5 Macro 
a Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA)
E 50mm F1.8 OSS:
Nasaďte tienidlo objektívu do bajonetu na 
konci prstenca objektívu a otáčajte tienidlom 
objektívu v smere hodinových ručičiek, kým 
nezacvakne.
 
 Ak používate blesk zabudovaný vo fotoaparáte alebo blesk, 
ktorý je súčasťou fotoaparátu, zložte tienidlo objektívu, 
aby sa predišlo blokovaniu svetla blesku.
 
 Pri odkladaní objektívu nasaďte tienidlo na objektív opačne.
 Zaostrovanie
K dispozícii sú tri spôsoby zaostrovania.
 
Automatické zaostrovanie
Fotoaparát zaostruje automaticky.
 
DMF (priame manuálne zaostrovanie)
Po automatickom zaostrení fotoaparátu môžete upraviť 
jemné nastavenie zaostrenia manuálne.
 
Manuálne zaostrovanie
Zaostrujete manuálne.
Podrobné informácie o nastaveniach režimu nájdete 
v používateľskej príručke dodanej s fotoaparátom.
Fotografovanie s funkciou makro 
(E 30mm F3.5 Macro)
Preventívne opatrenia pri používaní 
komerčne dostupného expozimetra 
alebo funkcie snímania s manuálnym 
bleskom
Pri snímaní v blízkosti objektu s objektívom 
E 30mm F3.5 Macro sa zníži jas objektívu.
Pri snímaní v režime automatickej expozície alebo 
v manuálnom režime expozimetra (napríklad 
v automatickom režime fotoaparátu) sa expozícia 
nastaví automaticky.
Pri použití komerčne dostupného expozimetra alebo 
snímaní s funkciou manuálneho blesku dostupnou 
pri niektorých externých jednotkách blesku nastavte 
expozíciu na vyššiu než uvedenú hodnotu.
+2/3
+1/3
0
0,095
0,098
0,159
Kompenzácia expozície
Vzdialenosť 
snímania (m)
 
 Keď sa prekrývajú dva alebo viaceré objekty v rôznej 
vzdialenosti v oblasti AF, automatické zaostrenie fotoaparátu 
môže byť náročnejšie. V takom prípade si pozrite 
používateľskú príručku k fotoaparátu a vyberte správny 
režim zaostrenia.
Technické údaje
Názov produktu
(názov modelu)
E 30mm 
F3.5 Macro 
(SEL30M35)
E 50mm
F1.8 OSS
(SEL50F18)
Ohnisková vzdialenosť, 
ekvivalent formátu 35 mm*
1
 
(mm)
45
75
Skupiny – prvky objektívu
6 – 7
8 – 9
Uhol zobrazenia*
1
50°
32°
Najkratšia zaostriteľná 
vzdialenosť*
3
 (m (stopy))
0,095 (0,32)
0,39 (1,28)
Maximálne priblíženie (x)
1,0
0,16
Minimálna clona
f/22
f/22
Priemer filtra (mm)
49
49
Rozmery 
(najväčší priemer × výška)
(približne, mm (palce))
62,0 × 55,5
(2 1/2 × 2 1/4)
62,0 × 62,0
(2 1/2 × 2 1/2)
Hmotnosť 
(približne, g (unce))
138 (4 7/8)
202 (7 1/4)
Funkcia redukcie chvenia
nie
áno
Názov produktu 
(názov modelu)
Sonnar T 
 
E 24mm 
F1.8 ZA 
(SEL24F18Z)
Sonnar T 
 
FE 35mm 
F2.8 ZA 
(SEL35F28Z)
Ohnisková vzdialenosť, 
ekvivalent formátu 35 mm*
1
 
(mm)
36
52,5
Skupiny – prvky objektívu
7 – 8
5 – 7
Uhol zobrazenia 1*
2
63°
Uhol zobrazenia 2*
2
61°
44°
Najkratšia zaostriteľná 
vzdialenosť*
3
 (m (stopy))
0,16 (0,52)
0,35 (1,15)
Maximálne priblíženie (x)
0,25
0,12
Minimálna clona
f/22
f/22
Priemer filtra (mm)
49
49
Rozmery 
(najväčší priemer × výška)
(približne, mm (palce))
63,0 × 65,5 
(2 1/2 × 2 5/8)
61,5 × 36,5 
(2 1/2 × 
1 7/16)
Hmotnosť 
(približne, g (unce))
225 (8)
120 (4,3)
Funkcia redukcie chvenia
nie
nie
*
1
  Uvedené hodnoty pre ekvivalent ohniskovej vzdialenosti 
formátu 35 mm a uhol zobrazenia sa týkajú fotoaparátov 
s vymeniteľným objektívom vybaveným obrazovým 
snímačom veľkosti APS-C.
*
2
  Uhol zobrazenia 1 je hodnota pre 35 mm fotoaparáty 
a uhol zobrazenia 2 je hodnota pre fotoaparáty 
s vymeniteľným objektívom vybaveným obrazovým 
snímačom veľkosti APS-C.
*
3
  Najkratšia zaostriteľná vzdialenosť je vzdialenosť od 
obrazového snímača k snímanému objektu.
 
 Ohnisková vzdialenosť sa môže zmeniť po zmene 
vzdialenosti snímania v závislosti od konštrukcie objektívu. 
Uvedená ohnisková vzdialenosť je platná pre objektív 
zaostrený na nekonečno.
Obsah balenia
E 30mm F3.5 Macro (SEL30M35):
Objektív (1), predný kryt objektívu (1), zadný kryt 
objektívu (1), tienidlo objektívu* (1), súbor vytlačenej 
dokumentácie
* Pripevnený na objektíve
E 50mm F1.8 OSS (SEL50F18):
Objektív (1), predný kryt objektívu (1), zadný kryt 
objektívu (1), tienidlo objektívu (1), súbor vytlačenej 
dokumentácie
Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA (SEL24F18Z):
Objektív (1), predný kryt objektívu (1), zadný kryt 
objektívu (1), tienidlo objektívu (1), puzdro (1), 
súbor vytlačenej dokumentácie
Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA (SEL35F28Z):
Objektív (1), predný kryt objektívu (1), zadný kryt 
objektívu (1), tienidlo objektívu* (1), súbor vytlačenej 
dokumentácie
* Pripevnený na objektíve
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez 
predchádzajúceho upozornenia.
 je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
Magyar
Ez a használati útmutató az objektív használatát 
ismerteti. A minden objektív esetén szokásos 
óvintézkedések, például a használatra vonatkozó 
tudnivalók a „Használat előtti óvintézkedések” című 
külön lapon találhatók. Feltétlenül olvassa el mindkét 
dokumentumot az objektív használata előtt.
Ez az útmutató több különböző objektívre vonatkozik.
Ezen útmutató ábráin az E 30mm F3.5 Macro objektív 
szerepel, az ettől eltérően megnevezett eseteket kivéve.
Az E 30mm F3.5 Macro és az E 50mm F1.8 OSS objektív 
a Sony α fényképezőgép-rendszerbe tartozó E bajonettes 
fényképezőgépekhez készült.
A Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA és Sonnar T   FE 35mm 
F2.8 ZA objektívet a Carl Zeiss és a Sony Corporation 
fejlesztette ki a Sony E bajonettes fényképezőgépekhez. 
Az objektív a Carl Zeiss szigorú előírásainak és 
minőségbiztosítási rendszerének megfelelően készül.
Nem szerelhető fel A bajonettes fényképezőgépekre.
A Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA objektív kompatibilis 
a 35 mm-es formátumú képérzékelőkkel.
A többi objektív az APS-C méretű képérzékelőkkel 
kompatibilis. A 35 mm-es formátumú képérzékelővel 
rendelkező fényképezőgépek beállíthatók az APS-C 
méretben történő felvételkészítéshez. 
A fényképezőgép beállításáról annak használati 
útmutatójából tájékozódhat.
Ha további információkra van szüksége az objektív 
kompatibilitásáról, keresse fel a Sony helyi weboldalát, 
illetve forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz 
vagy hivatalos Sony szervizhez.
A használattal kapcsolatos tudnivalók
 
 Ha úgy hordozza kézben a fényképezőgépet, hogy fel van 
szerelve rá az objektív, mindig fogja biztosan egyszerre 
a fényképezőgépet és az objektívet is.
 
 A Sonnar T   35mm F2.8 ZA objektív nem vízálló, bár 
tervezése során törekedtek a por és a folyadékfröccsenés 
elleni védelemre. Ha esőben stb. használja, óvja az objektívet 
a vízcseppektől.
A vakuhasználattal kapcsolatos tudnivalók
 
 Ha vakut használ, mindig vegye le a napellenzőt, és ne 
fényképezzen 1 m-nél közelebbi tárgyat. Bizonyos objektív–
vaku kombinációk esetén az objektív részben kitakarhatja 
a vaku fényét, és így a kép alján sötét árnyék látható.
Vignettálás
 
 Az objektív használatakor a kép szélei sötétebbek, mint 
a közepe. Csökkentheti ennek a jelenségnek (az úgynevezett 
vignettálásnak) a mértékét, ha 1-gyel vagy 2-vel kisebb 
blendét választ.
 Az alkatrészek azonosítása
1 Napellenző igazítójele
2 Fókuszgyűrű
3 Az objektív érintkezői*
4 Bajonett igazítójele
* Ne érjen az objektív érintkezőihez.
 Az objektív felhelyezése és levétele
Az objektív felhelyezése 
(lásd 
 ábra)
1
  Vegye le az elülső és hátsó objektívsapkát, 
illetve a fényképezőgépváz-sapkát.
 
 Az elülső objektívsapka felhelyezésének/levételének két 
módja van, az (1) és a (2) jelű. Ha olyankor helyezi fel/
veszi le az objektívsapkát, amikor az objektíven rajta van 
a napellenző, a (2) jelű módszert használja. (csak E 50mm 
F1.8 OSS és Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA esetén)
2
  Igazítsa a közgyűrűn lévő fehér jelet 
a fényképezőgépen lévő fehér jelhez 
(a bajonett igazítójele), tolja be az 
objektívet a fényképezőgép foglalatába, 
majd forgassa el az óramutató irányában, 
amíg a helyére nem kattan.
 
 Az objektív felhelyezése közben ne nyomja meg 
a fényképezőgépen lévő objektívkioldó gombot.
 
 Ne ferdén helyezze fel az objektívet.
Az objektív levétele 
(lásd 
 ábra)
Tartsa benyomva a fényképezőgépen lévő 
objektívkioldó gombot, fordítsa el az objektívet 
ütközésig az óramutató járásával szemben, 
majd vegye le az objektívet.
 A napellenző felhelyezése 
Azt javasoljuk, hogy a szórt fényekből és a fényforrások 
becsillanásából eredő képhibák csökkentése, illetve 
a képminőség optimalizálása érdekében használjon 
napellenzőt.
E 30mm F3.5 Macro
Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA
Sonnar T   FE 35mm F2.8 ZA:
Igazítsa a napellenzőn lévő piros vonalat az 
objektíven lévő piros ponthoz (napellenző 
igazítójele), majd tolja rá a napellenzőt az 
objektív végére, és forgassa el az óramutató 
irányában, amíg a napellenzőn lévő piros pont 
az objektíven lévő piros ponttal (napellenző 
igazítójele) egy vonalba nem kerül, és 
a napellenző a helyére nem kattan.
 
 Ha fényképezőgépbe beépített vagy a fényképezőgéphez 
mellékelt vakut használ, vegye le a napellenzőt, nehogy 
kitakarja a vaku fényét.
 
 Az elülső objektívsapka a napellenző elejére erősíthető. 
(Csak E 30mm F3.5 Macro esetén)
 
 A napellenzőt úgy tárolja, hogy fordítva teszi fel az objektívre. 
(Csak Sonnar T   E 24mm F1.8 ZA esetén)
(folytatódik a hátoldalon)