Canon SX610 HS 0111C002 User Manual (pl)

Download
18
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje 
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb 
hybrydowy automatyczny
Inne tryby 
fotografowania
Tryb P
Tryb wyświetlania
Funkcje Wi-Fi
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Zamknij pokrywę.
 
Opuść pokrywę (1) i dociskaj ją 
podczas przesuwania, aż zatrzaśnie się 
w położeniu blokady (2).
 
Wskazówki dotyczące liczby zdjęć lub godzin nagrania 
mieszczących się na pojedynczej karcie pamięci można znaleźć 
w podrozdziale „Liczba zdjęć na karcie pamięci” (= 157).
Wyjmowanie baterii i karty pamięci
Wyjmij baterię.
 
Otwórz pokrywę i naciśnij przełącznik 
blokowania baterii w kierunku wskazanym 
strzałką.
 
Bateria się wysunie.
Wyjmij kartę pamięci.
 
Dociskaj kartę pamięci, aż usłyszysz 
charakterystyczne kliknięcie, a następnie 
ją zwolnij.
 
Karta pamięci się wysunie.
(1)
(2)
Wkładanie baterii i karty pamięci
Włóż do aparatu dostarczoną w zestawie baterię i kartę pamięci 
(sprzedawaną oddzielnie).
Uwaga: należy pamiętać, że przed użyciem nowej karty pamięci lub 
karty pamięci sformatowanej za pomocą innego urządzenia trzeba ją 
Otwórz pokrywę.
 
Przesuń pokrywę (1) i otwórz ją (2).
Włóż baterię.
 
Trzymając baterię ze stykami (1) 
skierowanymi w Twoją stronę, naciśnij 
przełącznik blokowania baterii (2) 
w kierunku wskazywanym przez strzałkę 
i wkładaj baterię, aż zatrzaśnie się na 
swoim miejscu.
 
Bateria włożona niewłaściwą stroną nie 
może się zablokować w odpowiednim 
położeniu. Przy wkładaniu baterii należy 
zawsze upewnić się, że jest odpowiednio 
ustawiona i zatrzaskuje się na swoim 
miejscu.
Sprawdź pozycję umieszczonego na 
karcie pamięci przełącznika ochrony 
przed zapisem i włóż kartę.
 
Nie można zapisywać danych na kartach 
pamięci z przełącznikiem ochrony przed 
zapisem ustawionym w pozycji blokady 
(dolnym). Przesuń przełącznik do pozycji 
odblokowania.
 
Wkładaj kartę pamięci z etykietą (1) 
skierowaną w Twoją stronę, aż zatrzaśnie 
się na swoim miejscu.
 
Przy wkładaniu karty pamięci należy 
upewnić się, że jest odpowiednio 
ustawiona. Włożenie karty pamięci 
w niewłaściwym kierunku może 
spowodować uszkodzenie aparatu.
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)