Canon SX610 HS 0111C002 User Manual (pl)

Download
22
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje 
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb 
hybrydowy automatyczny
Inne tryby 
fotografowania
Tryb P
Tryb wyświetlania
Funkcje Wi-Fi
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Wyświetlanie
Zarejestrowane zdjęcia lub filmy można wyświetlać na ekranie w poniższy 
sposób.
Przejdź do trybu wyświetlania.
 
Naciśnij przycisk [
].
 
Pojawi się ostatnio wykonane zdjęcie.
Wybierz zdjęcie.
 
Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie, 
naciśnij przycisk [ ]. Aby wyświetlić 
następne zdjęcie, naciśnij przycisk [ ].
 
Aby przejść do tego ekranu 
(do trybu przewijania), naciśnij 
przyciski [ ][ ] i przytrzymaj je przez 
co najmniej sekundę. W trybie tym 
można przeglądać zdjęcia za pomocą 
przycisków [ ][ ].
 
Aby powrócić do wyświetlania 
pojedynczego zdjęcia, naciśnij 
przycisk [ ].
 
Filmy są oznaczone ikoną [
]. 
Aby je odtwarzać, przejdź do punktu 3.
 
Po wyświetleniu zdjęcia aparat powróci 
do ekranu wykonywania zdjęć.
Nagrywanie filmów
1)  Rozpocznij nagrywanie.
 
Naciśnij przycisk filmowania. 
Po rozpoczęciu nagrywania aparat 
wyemituje pojedynczy sygnał „bip”, 
a na ekranie pojawią się: czas, 
jaki upłynął od początku (1), oraz 
ikona [ REC].
 
Na górze i na dole ekranu wyświetlane 
są czarne paski, a obiekty w kadrze 
są nieco powiększone. Czarne paski 
wskazują obszary obrazu, które nie będą 
rejestrowane.
 
Ramki wyświetlane wokół wykrytych 
twarzy wskazują, że jest na nie ustawiona 
ostrość.
 
Po rozpoczęciu rejestracji obrazu zdejmij 
palec z przycisku filmowania.
2)  Zakończ nagrywanie.
 
Aby zatrzymać nagrywanie filmu, naciśnij 
przycisk filmowania. Po zakończeniu 
nagrywania aparat wyemituje dwa 
sygnały dźwiękowe.
(1)