Canon SX610 HS 0111C002 User Manual (pl)

Download
42
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje 
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb 
hybrydowy automatyczny
Inne tryby 
fotografowania
Tryb P
Tryb wyświetlania
Funkcje Wi-Fi
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Pomocne funkcje fotografowania
Wyświetlanie linii siatki
 Zdjęcia 
 Filmy
Linie siatki wyświetlane na ekranie służą w fotografowaniu jako linie 
odniesienia w pionie i w poziomie.
 
Naciśnij przycisk [
], na karcie [ ] 
wybierz opcję [Linie siatki], a następnie 
wybierz ustawienie [Wł.] (= 27).
 
Po wprowadzeniu ustawień na ekranie 
pojawią się linie siatki.
 
Aby przywrócić pierwotne ustawienie, 
powtórz tę procedurę, ale wybierz 
ustawienie [Wył.].
 
Linie siatki nie są zapisywane na zdjęciach.
Zmiana jakości obrazu w przypadku filmów
 
Zdjęcia
 
 Filmy
Dostępne są 3 ustawienia jakości obrazu. Wskazówki dotyczące 
maksymalnej długości filmu dla poszczególnych poziomów jakości obrazu, 
jaka może się zmieścić na karcie pamięci, znajdują się w podrozdziale 
 
Naciśnij przycisk [ ], wybierz 
w menu ikonę[ ], a następnie wybierz 
odpowiednie ustawienie (= 26).
 
Pojawi się wybrana opcja.
 
Aby przywrócić pierwotne ustawienie, 
powtórz tę procedurę, ale wybierz 
opcję [ ].
Jakość 
obrazu Rozdzielczość
Prędkość 
nagrywania
Szczegóły
1920 x 1080
30 kl./s
Do nagrywania filmów 
w pełnej wysokiej 
rozdzielczości 
(ang. Full HD)
1280 x 720
30 kl./s
Do nagrywania filmów 
w wysokiej rozdzielczości 
(ang. HD)
640 x 480
30 kl./s
Do nagrywania filmów 
w standardowej 
rozdzielczości
 
W trybach [
] i [
] są wyświetlane czarne paski widoczne 
na górze i na dole ekranu. Te obszary obrazu nie są rejestrowane.